INDUSTRY OPINION: "Vi borde röra oss mot – inte ifrån IP"

INDUSTRY OPINION: "Vi borde röra oss mot – inte ifrån IP"

Media- och nöjesbranschen går utan tvekan igenom en stor omställning just nu. Ännu mer förändring väntar – inklusive en övergång till IP. Sony Professionals Mick Sheehan betonar fördelarna med denna övergång. 

Text: Mick Sheehan, Nordic Business Manager – Media, Sony Professional

Sättet vi i dag producerar livesänd tv på håller på att förändras. Medieproducenter behöver anamma nya metoder för att lyckas producera innehåll av högre kvalitet. Samtidigt är deras budgetar oförändrade eller i vissa fall till och med mindre än förut. Att vara fast i en bekväm SDI-värld är något som försvårar den nödvändiga omställningen. Därför behöver live-produktioner börja röra sig mot IP.

Allt handlar om kostnad och flexibilitet

Istället för traditionell broadcast-utrustning börjar branschen alltmer vända sig till standardprodukter i form av mjukvara eller hårdvara som kan köpas eller licensieras från en öppen marknad (COTS). Anledningen till detta är att COTS-produkter i dag utvecklas snabbare och är billigare än specialistutrustning. Med IP är det dessutom möjligt att minska kostnaderna ytterligare genom att trimma ner på antalet kablar som annars behövs för live-produktioner.

En förflyttning mot IP kan uppfattas som skrämmande för många.

Flexibilitet är en annan nyckel. Så fort IP-ledningen är installerad går det praktiskt taget att skölja ner vad som helst i den – rörlig bild, ljud, metadata, konsumentdata och så vidare. Den stora fördelen med ett IP-baserat produktionsnätverk är även att det inte kontinuerligt behöver uppgraderas för att kunna fungera för nya upplösningar eller ny bildhastighet.

En förflyttning mot IP kan uppfattas som skrämmande för många. Kanske inte utifrån teknologiska aspekter, utan främst kulturella. IP håller på splittra det traditionella ”bäst-i-klassen”-tänket – det vill säga system som är sammansatta av de bästa tillgängliga komponenterna, oavsett tillverkare – där SDI-baserade lösningar till slut kommer bli tvungna att ersättas av IP för bästa resultat. Det kommer ta ett tag att vänja sig vid tanken. Men det är ett nödvändigt och rätt steg att ta.

Mick Sheehan, Nordic Business Manager – Media, Sony Professional

Mick Sheehan, Nordic Business Manager – Media, Sony Professional

 
REPORTAGE: Ny teknik hos Sveriges Radio – för sändning av material till och emellan husen

REPORTAGE: Ny teknik hos Sveriges Radio – för sändning av material till och emellan husen

SAMMANDRAG: IBC 2017, del 3 – Panasonic & Arri

SAMMANDRAG: IBC 2017, del 3 – Panasonic & Arri