BRANSCHNYHET: Benum och Adamson Systems Engineering tecknar distributionsavtal

BRANSCHNYHET: Benum och Adamson Systems Engineering tecknar distributionsavtal

Efter Benum Norges tecknade avtal med Adamson för två år sedan, distribueras nu högtalartillverkaren även i Sverige.

Men distributionsavtalet mellan Adamson och Benum Sverige involverar fler aktörer. Medan Benum kommer övervaka distributionen i Sverige, kommer Stonehouse Show Technologies att behålla sitt fokus på AV-installationer som en integreringspartner till Adamson. Även Soundforce Scandinavian fortsätter i sin roll som en nyckelpartner på uthyrningssidan, med konsultation och demo-support för större projekt över hela landet som vidare ansvarsområden.

– Vårt partnerskap med Adamson bygger på en uppsättning gemensamma värderingar och har varit mycket framgångsrik i Norge, säger Benum Sveriges CEO, Peter Engström. Vi ser fram emot att arbeta med dem och deras nyckelpartners i Sverige, Stonehouse och Soundforce, i en enad front som kommer säkerställa tillväxt och framgång på två kompletterande marknader.

– Vi har varit mycket nöjda med Benums framsteg i Norge, och ser nu stor potential för tillväxt och nya möjligheter med även Benum Sverige, säger Jochen Sommer, Adamsons Director of European Operations.

BRANSCHNYHET: Panasonic tecknar flera avtal, samarbeten och partnerskap

BRANSCHNYHET: Panasonic tecknar flera avtal, samarbeten och partnerskap

BRANSCHNYHET: Bäckaskog Media utökar personal och erhåller distributionsrätt

BRANSCHNYHET: Bäckaskog Media utökar personal och erhåller distributionsrätt