BRANSCHNYHET: Danmons utser ny Nordic Business Development Manager

BRANSCHNYHET: Danmons utser ny Nordic Business Development Manager

Benny Schwaner är den som nu ansvarar för affärsutvecklingen på nordisk nivå för Danmon Groups streaming-, OTT & Cloud-video-tjänster, inklusive IBM Watson & Cloud Object Storage-lösningar.

Benny Schwaner har 25 års erfarenhet inom IT- och mediebranschen. Han har tidigare arbetat med efterbearbetning i sex år för Danmarks Radio följt av tio år i olika roller hos Sony Nordic Broadcasting & Professionell Division med fokus på IP-orienterade produkter och nya lösningar.

Före sin nordiska roll i Danmon Group arbetade han nio år för Cisco med optimering av arbetsflöde, produktivitetslösningar och kundupplevelse för både danska och internationella företag.

BRANSCHNYHET: Tyskt konserthus vinnare i AV Awards

BRANSCHNYHET: Tyskt konserthus vinnare i AV Awards

BRANSCHNYHET: Panasonic tecknar flera avtal, samarbeten och partnerskap

BRANSCHNYHET: Panasonic tecknar flera avtal, samarbeten och partnerskap