BRANSCHNYHET: TMB utser Atendi till nordisk distributör

BRANSCHNYHET: TMB utser Atendi till nordisk distributör

Distribuerar producentens hela sortiment av bland annat kablar och armaturer.

Atendi meddelar på sin hemsida att man utsetts till nordisk distributör av TMB:s sortiment, detta som följd av att producenten av bland annat kablar och armaturer nu frångår sin tidigare affärsmodell att sälja direkt mot slutkund.

– Vi på Atendi är mycket glad över att TMB ändrar sin affärsmodell och ger sitt fulla förtroende till oss. Detta visar att vår affärsmodell och vårt arbetssätt ännu en gång övertygar, skriver den nyblivna nordiska distributören.

BRANSCHNYHET: Nikolaj Forsberg ansluter till DPA Microphones

BRANSCHNYHET: Nikolaj Forsberg ansluter till DPA Microphones

BRANSCHNYHET: Århus musikhus gör stort inköp Robe-fixturer

BRANSCHNYHET: Århus musikhus gör stort inköp Robe-fixturer