NAB 2017: Axon släpper brygga för övergång från SDI till IP

NAB 2017: Axon släpper brygga för övergång från SDI till IP

I Axons monter, N4506, på årets NAB kunde man, utöver en rad produkter ur sortimentet, skåda den nya SDI-till-IP-bryggan Synapse NIO440. Med denna lovar företaget en flexibel enhet för övergång till IP.

Med Axons egenutvecklade Neuron Core som utgångspunkt, är Synapse NIO440 en åttakanals, dubbelriktad lösning som erbjuder bland annat en 4 in/4 ut-gateway, 1GigE-anslutning och routning mellan in- och utgångar via ett Layer-2-nätverk baserad på star-topologi. Enligt tillverkaren hanterar den all tänkbar konvertering mellan Ethernet/IP och SDI. 

Man berättar också att den särskiljer sig i bemärkelsen att den tillåter användning av multipla videoformat och Ethernet/IP-standarder samtidigt, i vilken kombination man så önskar. 

Vidare egenskaper är att den hanterar såväl AVB/TSN som S2022 och den kommande standarden S2110 (TR03). För synk och timing innehar den även stöd för S2059 (PTP).

Pris: Ej fastställt
Tillverkare: Axon, www.axon.tv

NAB 2017: LiveU introducerar prestandahöjare till LU600

NAB 2017: LiveU introducerar prestandahöjare till LU600

NAB 2017: NewTek rullar ut två tunga släpp i form av TriCaster TC1 och NC1 Studio I/O Module

NAB 2017: NewTek rullar ut två tunga släpp i form av TriCaster TC1 och NC1 Studio I/O Module