BRANSCHNYHET: Anställda och styrelseordförande investerar i Intinor AB

BRANSCHNYHET: Anställda och styrelseordförande investerar i Intinor AB

Anställda och styrelseordförande, Fredrik Jonsson, har deltagit i en nyemission i företaget Intinor vars affärsidé är att ge marknaden "det bästa erbjudandet för video över internet".

Intinor har haft en stadig tillväxt sedan start för tio år sedan och växlar nu upp tillväxtambitionerna med nytt kapital. Investeringar i nya produkter och marknader tillsammans med nyrekryteringar förväntas öka tillväxt och lönsamhet kommande år.
– Vi har skaffat oss en bra grund för att nu ta ett nästa större steg i vår utveckling, säger Roland Axelsson.

Företaget grundades av vd Roland Axelsson som tillsammans med sin bror, utvecklingschef Björn Weinehall, fortsatt är de största aktieägarna. Både Roland och Björn ser en stor styrka i partnerskapet med de anställda och deras styrelseordförande.
– Jag och våra anställda tror på möjligheterna för Intinor och våra produkter. Därför var det ett enkelt beslut för många av oss när vi fick erbjudandet om att vara med, säger styrelseordförande Fredrik Jonsson.

Intinor har egenutvecklade produkter och är inriktade på den nordiska broadcast-marknaden. Man har även etablerat en egen säljorganisation med bas i München.

INTERVJU: Åke Larsson, Special-Elektronik AB

INTERVJU: Åke Larsson, Special-Elektronik AB

INTERVJU: Nikolai Petef, Sennheiser

INTERVJU: Nikolai Petef, Sennheiser