INTERVJU: Mikael Boman, Nackademin

INTERVJU: Mikael Boman, Nackademin

Jakten på VR-jobben

Text: Peter Fredberg
Foto: Microsoft, HTC & Oculus

Virtual Reality-tekniken befinner sig i dag i ett spännande stadium i sin utveckling och branschen ser allt mer lovande ut. Möjligheten att med hjälp av ljud och visuell teknik kunna placera deltagaren mitt i ett händelseförlopp eller ögonblick gör att VR efterfrågas allt mer. Detta har Nackademin tagit fasta på med en ny, unik och spännande utbildning.

Mikael Boman är programkoordinator för Nackademins utbildning för VR-utvecklare. I höst startar den tvååriga utbildningen, som även inkluderar 20 veckors praktik.  

Mikael Boman är programkoordinator för Nackademins utbildning för VR-utvecklare. I höst startar den tvååriga utbildningen, som även inkluderar 20 veckors praktik.
 

När Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Apple och Intel säger att VR är högintressant kan vi nog tryggt säga att tekniken är här för att stanna. Dessa företag har redan börjat dammsuga marknaden på VR-talanger samtidigt som investerarna har fått upp ögonen och satsar pengar på nya uppstickare. Det innebär att behovet av välutbildade människor kommer att öka markant. Dels när det kommer till tekniskt kunnande, men framför allt behövs i dag kreativ talang för innehållsproduktion.

Berättelser med enbart fokus på de tekniska möjligheterna levererar inte per automatik bra upplevelser. Här söker branschen framförallt nyskapande idéer kring teknik, innehåll och upplevelser anpassat för den nya tekniken. Helt enkelt rör det sig om VR-utvecklare, som kan skapa verklighetstrogna digitala och artificiella miljöer och unika upplevelser.  

Unik utbildning i Sverige  

I byggbranschen ser man också möjligheterna med VR. Där finns möjligheterna att undvika riskfyllda, dyrbara och opraktiska uppgifter genom att testa dem innan man gör dem i verkligheten.

Nackademin är Sveriges största privata YHanordnare. Nyfikenhet och en vilja att lära ut det som företagen efterfrågar just nu och förse samhället med kompetent arbetskraft har alltid varit deras drivkraft. Det handlar helt enkelt om att tillgodose en kommande efterfrågan. I höst startar de en tvåårig utbildning till VR-utvecklare med 20 veckors praktik. 
– Vi drar igång just denna utbildning, som är unik i Sverige, för att vi märkt att behovet och efterfrågan av utbildade VR-utvecklare växer snabbt och att det finns ett rejält framtida anställningsbehov, säger Mikael Boman, programkoordinator för utbildningen. Vi har ständig kontakt med branschen och det är just det som är styrkan med YH-utbildningar. Vi sonderar alltid vilket behov som finns, innan vi drar igång en utbildning. 
– Det är företagen i branschen och deras behov som lägger upp och styr hur utbildningen ska utformas och vilka kurser den ska innehålla. Allt för att svara mot deras framtida behov. Detta innebär att utbildningen blir så relevant som möjligt och ger studenterna stora möjligheter att få ett jobb direkt efter utbildningen. Möjligheten att kunna ta med en person till en helt ny plats och ge nya upplevelser genom att lura personens sinnen, vilket man faktiskt gör med tekniken, skapar väldigt spännande möjligheter. 
– En bransch som varit snabb att ta till sig tekniken är spelbranschen, där man ser möjligheterna att skapa spel som ger användaren något helt nytt upplevelsemässigt. Tekniken är så pass ny att vi i framtiden kommer att få se behov från allt fler branscher där man kanske inte använder sig av tekniken i dag, men där ett behov kommer att växa fram allt eftersom tekniken utvecklas och blir mer tillgänglig. 

Allt fler branscher får upp ögonen för möjligheterna med VR-tekniken i utvecklingen av sin produkt.

Undvika riskfyllda, dyrbara och opraktiska uppgifter

Redan nu syns tendenser till att tekniken kommer att kunna användas allt mer av skolor i framtidens undervisning. Exempelvis kommer möjligheten till studiebesök att revolutioneras. Eleven får möjlighet uppleva saker och platser som annars skulle vara omöjliga att lösa i den verkliga världen. Varför inte besöka toppen av Mount Everest, eller botten av Grand Canyon? Allt på plats i klassrummet. Där ser man en riktigt häftig framtidsmöjlighet. Inom sjukvården kan ett kirurgteam träna på ett komplicerat ingrepp innan de utför det på patienten. 
–  I byggbranschen ser man också möjligheterna med VR. Där finns möjligheterna att undvika riskfyllda, dyrbara och opraktiska uppgifter genom att testa dem innan man gör dem i verkligheten. Ska de exempelvis bygga ett nytt lägenhetsområde så kan de låta kunden gå runt i miljön, besöka lägenheterna och få en känsla av hur det faktiskt kommer att se ut när det är klart. Det innebär att det blir lättare och mer kostnadseffektivt att ändra på saker eller design efter feedback från kunderna, redan innan första spadtaget är taget. I bilbranschen märker vi att Volvo redan nu har ett väldigt stort behov av VR-utvecklare. Men för att tekniken verkligen ska nå de stora massorna måste det finnas möjligheter att skaffa VR-utrustning som inte behöver kosta så mycket. Det är en väldigt viktig uppgift för tillverkarna och först då kommer tekniken ta nästa stora steg. Den utvecklingen kommer vi nog se mycket av under de kommande åren.

Trycker framför allt på den tekniska delen

Microsoft Hololens är en av de tekniska plattformarna som kommer att användas under utbildningen.

Utbildningen har inga lärare på det klassiska sättet, utan personer som kommer från branschen, som de tar hjälp av i de olika kurserna. Anledningen är att de vill att de som studerar hos Nackademin ska få en så fräsch kunskap som möjligt och att den som håller i kursen ska ha spetskompetens inom sitt område. Alla kurser har naturligtvis en stor relevans och under utbildningen trycker de framför allt på den tekniska delen, men eleven ska också få utveckla sin kreativitet. 
– Början av utbildningen är mer inriktad mot programmering och 3D och efter det riktar vi in oss mer mot storytelling och AR (Augmented Reality) som blir allt mer relevant i dag.  Det handlar bland annat om hur man berättar en historia och att skapa en så användarvänlig VR-upplevelse som möjligt, det är en väldigt viktig del. Under utbildningen kommer vi bland annat jobba med programmering av prototyper i spelmotorer som Unity och Unreal Engine med hänsyn till hur olika SDK/API:er fungerar för olika VR-plattformar. Studenterna lär sig implementering och publicering med test av spellogik och analys av prestanda (frame rate) och publicering på en VR-hårdvara, samt konvertering av projekt till olika VR-plattformar. 
– Vi går igenom 3D-grafik med kamerahantering, modellering, ljussättning, animering, shading och texturering. Den kursen är förberedande så att studenterna ska kunna skapa animeringar och 3D-element, som sedan ska implementeras i en realtidsmotor för VR-publicering. Vi lär även ut hur de kan jobba med agila projektmetoder som SCRUM, Feature Driven Development och Kandan.  Hårdvaran vi kommer att använda när det kommer till glasögon blir framförallt
HTC Vibe, Oculus Rift och Microsoft Hololens, då de är ledande på marknaden. 

Ljudläggning en väldigt viktig del

En väldigt viktig del i VR-utvecklingen för att leverera en så bra upplevelse, atmosfär och interaktion som möjligt är ljudläggning. Här får studenten gå igenom redigering och
programmering av ljud i VR-realtidsprojekt för en immersiv upplevelse av ljud i flera olika dimensioner.
– Som i verkligheten för en VR-utvecklare behöver de inte ta ljudet själva utan får en färdig ljudfil, som de sedan ska implementera i exempelvis en spelmotor och lära sig att använda det på rätt sätt när de skapar innehåll.

Många får jobberbjudande under praktiken 

Vår statistik visar att hela 70 procent av våra studenter faktiskt får ett jobberbjudande under sin LIA-period och våra studenter har väldigt gott rykte i branschen.

En annan och unik del i en YH-utbildning är LIA-perioden, lärande i arbete. Här omsätter och utvecklar studenten sina kunskaper och färdigheter inom VR-utveckling på en arbetsplats och i en skarp miljö.  
–  De får helt enkelt komma in på ett företag och jobba på riktigt. Studenterna får dessutom möjligheter att knyta värdefulla kontakter inför framtiden. Vår statistik visar att hela 70 procent av våra studenter faktiskt får ett jobberbjudande under sin LIA-period och våra studenter har väldigt gott rykte i branschen.  När det är dags för examensarbetet så ska eleven använda sig av det hen lärt sig av kurserna och jobba mot ett företag eller beställare och göra ett skarpt utvecklingsprojekt inom VR. 

I framtiden kommer möjligheterna och sättet vi använder VR-tekniken utvecklas snabbt och då krävs det mycket kompetent arbetskraft med egna idéer på marknaden.
 

Efter utbildningen ska studenterna kunna jobba självständigt och i team enligt ställda kravspecifikationer och tidsplan. De ska kunna planera, genomföra, utvärdera, integrera och lansera en utvecklad VR-produktion i en interaktiv miljö. De får med sig en specialiserad och eftertraktad kompetens med en bred kunskap om VR-produktion ut i verkligheten. 
– En sak är säker, du kommer vara redo för jobb efter utbildningen! 

Kurser som ges under utbildningen:
•  Virtual reality-plattformar, hårdvara
•  Agila projektmetoder
•  Programmering Realtidsmotor
•  3D-Grafik  
•  Interface och interaktion
•  Ljudläggning
•  Augmented Reality
•  Implementering och publicering
•  VR Storytelling
•  LIA
•  Examensarbete

PRODUKTNYHET: Sonnet Thunderbolt 3 Dual DisplayPort Adapter

PRODUKTNYHET: Sonnet Thunderbolt 3 Dual DisplayPort Adapter

BRANSCHNYHET: DTS och Prolux inleder samarbete

BRANSCHNYHET: DTS och Prolux inleder samarbete