BRANSCHNYHET: Sony går med i AMWA:s styrelse

BRANSCHNYHET: Sony går med i AMWA:s styrelse

Får en central roll i utvecklingen av NMOS, Networked Media Open Specifications. 

AMWA (Advanced Media Workflow Association) är ett öppet forum som driver utvecklingen av lösningar för arbetsflöden inom Networked Media. I AMWA finns medlemmar från hela världen som representerar både mediebyråer och deras leverantörer, samt fokuserar på branschens övergång till IP-baserade lösningar.

För att programvarubaserade system ska kunna känna igen och utnyttja enheter, har AMWA utvecklat NMOS, inkluderat NMOW IS-04 / IS-05 / IS-06, som är viktiga delar av ett IP Live Production-system. Sony har aktivt bidragit till specifikationerna till NMOS och kommer att visa upp funktionaliteten under IBC i år.

BRANSCHNYHET: DirectOut Technologies utser GSL Professional till ny distributör

BRANSCHNYHET: DirectOut Technologies utser GSL Professional till ny distributör

PRODUKTNYHET: Rotolight Neo 2 [VIDEO]

PRODUKTNYHET: Rotolight Neo 2 [VIDEO]