BRANSCHNYHET: Net Insight utser Henrik Sund till vd

BRANSCHNYHET: Net Insight utser Henrik Sund till vd

– Har under kort tid som tillförordnad vd vidtagit flera viktiga åtgärder för att öka tillväxttakten.

Henrik har varit tillförordnad vd sedan den 1 juni 2018 och tillträder som permanent vd 1 december 2018.

– Henrik har under kort tid som tillförordnad vd vidtagit flera viktiga åtgärder för att öka tillväxttakten, säger Gunilla Fransson, styrelseordförande för Net Insight. Han har visat att han med sin breda tekniska och kommersiella erfarenhet i kombination med förmåga att inspirera våra medarbetare och utveckla affären för kunder och partners har de rätta egenskaperna för att som vd ta Net Insight vidare genom nästa tillväxtfas.

BRANSCHNYHET: BTI Studios förvärvar Creative Sounds

BRANSCHNYHET: BTI Studios förvärvar Creative Sounds

BRANSCHNYHET: Wireless Solution Sweden utser distributör i Brasilien

BRANSCHNYHET: Wireless Solution Sweden utser distributör i Brasilien