BRANSCHNYHET: UR skapar en ny utbudsledning

BRANSCHNYHET: UR skapar en ny utbudsledning

Sjösätter planerna vid årsskiftet, berättar vd:n Sofia Wadensjö Karén.

Sveriges Utbildningsradio (UR) genomför just nu justeringar av UR:s organisationsstruktur för att skapa ett än större fokus på verksamheten samt för att anpassa UR:s utbud till en mer digital mediekonsumtion.

– UR är en digital kanal för kunskap och lärande. Det behöver vi förtydliga – både i vårt interna arbete men även gentemot användarna, säger Sofia Wadensjö Karén, vd för UR.

Uppgifter för den nya utbudsledningen, som sjösätts vid årsskiftet, är såväl förhöjd kvalitet på produktionsprocessen som ökat fokus på UR:s viktiga uppdrag. Dessutom ska UR göras ännu mer relevant i ett digitaliserat medielandskap.

– Några av de spännande tjänster som vi rekryterar till i samband med detta är bland annat en digital utvecklingschef, en produktionschef och en programchef, säger Sofia Wadensjö Karén.

BRANSCHNYHET: Jon Petersson rekryteras till Viaplay

BRANSCHNYHET: Jon Petersson rekryteras till Viaplay

BRANSCHNYHET: RCF Group förvärvar DPA Microphones

BRANSCHNYHET: RCF Group förvärvar DPA Microphones