KORREKTUR: Panasonic EVA1 (Monitor 18-02)

KORREKTUR: Panasonic EVA1 (Monitor 18-02)

Vi vill korrigera en felaktighet som dykt upp i Monitors februarinummers test av Panasonics EVA1. 

Har du tagit del av innehållet i det senaste numret av Monitor – och även läst vår test av Panasonics nya high-end-kamera EVA1? Då har du i samband med detta test tagit del av felaktig information i artikelns faktaruta.

I faktarutan, där det står att Bäckaskog Media är distributör av Panasonic, var tanken att Panasonic skulle stå som distributör för kameran, och Bäckaskog Media skulle stå som distributör för de tillbehör från Vocas, Swit och Cartoni som inkluderats i testet. Bäckaskog Media är även återförsäljare av Panasonic, däribland EVA1. Så, den korrekta faktarutan kan du ta del av här nedanför.

Distributörer: EVA1: Panasonic / Cartoni, Vocas & Swit: Bäckaskog Media

Viktigt att upplysa är att det inte är vår skribent Jonas Nimmersjö som stått för den felaktiga informationen, utan är en miss från redaktionens sida.

SAMMANDRAG: Broadcast Innovation Day 2018, Münchenbryggeriet, Stockholm

SAMMANDRAG: Broadcast Innovation Day 2018, Münchenbryggeriet, Stockholm

JOBB: Fitzpatrick söker säljare

JOBB: Fitzpatrick söker säljare