REPORTAGE: YRGO:s utbildning inom teater-, event- och scenteknik

REPORTAGE: YRGO:s utbildning inom teater-, event- och scenteknik

Mot en ljus framtid

Text: Peter Fredberg
Foto: Peter Fredberg, Mediatec & Pixel Native

Arbetsmarknaden skriker efter kompetent arbetskraft inom teater-, event och scenteknik, berättar Ulf Nielsen (t.h.) som sedan hösten 2017 är i gång med en utbildning inom områdena på YRGO (högre yrkesutbildning Göteborg) för ett besvara efterfrågan. Monitor träffar de tre eleverna Cilla Berndalen (t.v.), Wilmer Kääntä och Najomi Brezina som berättar om sina intryck och sina framtidsvisioner.

YRGO, högre yrkesutbildning Göteborg, startade hösten 2017 sin nya utbildning till teater-, event- och scentekniker. Branschen efterfrågar välutbildade medarbetare som kan hantera den senaste tekniken, kan sitt hantverk och som törs gå främst med nyskapande lösningar. Efter avslutade studier ska eleven självständigt bland annat kunna ansvara för arbetet med en hel scen-/eventproduktion på turné. I skolans lokaler på Lindholmen i Göteborg möter jag upp med eleverna Cilla Berndalen, Najomi Brezina och Wilmer Kääntä tillsammans med Ulf Nielsen som är utbildningsansvarig.

Urvalet

För utbildningen som är på heltid under två år krävs gymnasiebehörighet, säger Ulf och berättar att det var 100 sökande till de 25 platserna som kallades till muntligt, skriftligt och praktiskt prov som bedömdes utifrån förförståelse av ellära och ljus-, ljud-, bild- och scenteknik.

– Även kommunikationsförmågan bedömdes av sakkunniga branschföreträdare och av en representant från utbildningen genom ett grupparbete, säger Ulf.

De fick då en uppgift att tillsammans i grupper bygga upp en PA-anläggning och lösa det med allt vad det innebär. Det viktiga var inte om det lät bra eller dåligt ur det färdigmonterade PA-systemet.

– Vi tittade på hur bra de fungerade i grupp. Det är extremt viktigt att kunna samarbeta i den här branschen, att ha en välutvecklad social förmåga, helt enkelt. Fördelningen mellan tjejer och killar på utbildningen är i år mer eller mindre femtio/femtio, säger Ulf.

– Jag kommer från teaterbranschen och har både stått på scen och gått teaterutbildningar. Jag fick höra talas om att denna utbildning skulle starta och kände direkt att jag ville söka. Det kändes spännande att få lära mig arbetet bakom scenen. Planen som det ser ut nu är att fördjupa mig inom ljus och att jag i framtiden kan få arbeta som ljusdesigner, så jag kan få kombinera det konstnärliga och tekniska, säger Najomi Brezina.

– Min bakgrund är från vården, säger Cilla Berndalen. Jag jobbade som intensivvårdssjuksköterska under tolv år. Lite kuriosa är att jag även är trombonist och har snickrat en hel del under årens lopp. Det var en kompis som tipsade om att denna utbildning skulle dra igång och jag blev riktigt nyfiken. Jag vill lära mig mer om vad som händer runt omkring scenen och hur allt samverkar, för att åstadkomma den där magiska känslan man är ute efter i en produktion.

Wilmer jobbade med ungdomar innan. Dels som trygghetsvärd ute på stan som nattvandrare och på skolor som ungdomsstödjare. – Under hela den här tiden hade jag en dröm om att få jobba med scenproduktion. Förra året gick jag en utbildning inom AV-teknik och under det året upptäckte jag att den här utbildningen skulle dra igång. Den passar min dröm som hand i handske och var ett naturligt steg vidare. Så efter detta har jag tre års utbildning i ryggen och är redo att börja i branschen, säger Wilmer.

Som utbildningsansvarig har utmaningen för Ulf till stor del varit att hitta kompetenta lärare inom varje specialområde, som dessutom ska vara bra pedagoger. Bara för att någon är en duktig ljusbordsoperatör, är det´inte säkert att denne är duktig på att lära ut och förmedla sina kunskaper till eleverna.

– Det är bland annat därför vi plockat in lärare från andra länder. Exempelvis fick vi under vårt besök på Drottningholms slott lära oss mer om teaterhistoria i samarbete med en teaterhistoriker, Chris Van Goethem från Bryssel som är en av de kunnigaste
inom detta område i Europa, säger Ulf.

Mediatec visar eleverna på YRGO bland annat en högupplöst LED-skärm byggd i vinkel för att presentera den nya teknikens flexibilitet och möjligheter till kreativitet.

Under planeringsarbetet av utbildningen har Ulf och hans kollegor haft en tät dialog med både företag och institutioner. Företag som Mediatec, Hofmann Teknik, Bright, Dataton och Intersonic och de olika teatrarna i Göteborg med omnejd är involverade i utbildningen. Även teatrar i Stockholm som Dramaten, Stadsteatern och Riksteatern är inblandade. De definierar tillsammans vilka behov de har i framtiden, så utbildningen byggs upp efter dessa.

Eleverna får med sig kunskap för att kunna kliva in och jobba med komplexa arrangemang efter utbildningen. Som inspiration förklarar Dataton hur deras Watchout-system använts i verkliga installationer, till exempel LoveWorld-Festivalen i Sydafrika.

LIA

Efter att ha varit ute en LIA-period har vi även med oss en hel del frågor som vi kan ta upp under den ordinarie utbildningen. På det sättet kan alla dra nytta av kunskapen. Cilla Berndalen

Det unika med utbildningen är framför allt att en fjärdedel av tiden är förlagd ute hos företag, på det som kallas LIA, vilket står för lärande i arbete. De tidiga LIA-perioderna är viktiga för att eleven ska få ett hum om vad hen skulle vilja gå vidare med, när det är dags att välja inriktning. Det är också ovärderligt att branschen är med och både stöttar och bidrar under utbildningen på detta sätt. 

– LIA-perioderna är bland det bästa med utbildningen och att vi får ta del av branschen på så vis. Det är väldigt viktigt att få komma ut och känna på verkligheten och vad som kommer krävas av oss efter utbildningen, säger Najomi.

–Jag håller med, säger Cilla. Vi får också ta del av tekniken som används i branschen, både teoretiskt och praktiskt innan vi går ut på LIA. Det är en viktig del för att verkligen kunna ta till oss allting vi ska lära oss på plats. Efter att ha varit ute en period har vi även med oss en hel del frågor som vi kan ta upp under den ordinarie utbildningen. På det sättet kan alla dra nytta av kunskapen. 

Det unika med utbildningen är att en stor del av utbildningstiden är förlagd ute hos företag. Cilla fick utbildning i att köra och hantera vagnar med Visual Act.

– Branschen i allmänhet är ganska kontaktdriven och har man inte ett eget kontaktnät från början är dessa perioder en väldigt bra möjlighet att kunna börja bygga upp sitt egna nätverk. Vi träffar också mycket branschfolk, exempelvis är många av våra föreläsare aktiva i branschen. Hela kombinationen av teori, praktik och nätverksmöjligheter är riktigt bra och viktigt för framtiden, säger Wilmer.

Inriktning

Eleverna går tillsammans hela första året och inför andra året väljer de en specialkurs inom ljus-, bild- eller scenteknik.

– Jag har faktiskt inte bestämt mig än och är öppen för alla nya intryck och se lite vad jag har läggning för. Jag får se vad jag tycker verkar kul, helt enkelt, säger Cilla.

– Vi kommer få många möjligheter under utbildningen att känna efter vilken inriktning vi vill satsa på när det är dags att välja, säger Najomi. Just nu känns det som det är ljussättning jag skulle vilja arbeta med. Men å andra sidan går vi bara första året och jag vill inte helt nischa in mig riktigt än, det kommer visa sig vad jag vill satsa på ju längre in i utbildningen jag kommer, säger Najomi.

– Det är inte helt enkelt att välja, fortsätter Wilmer. Jag är väldigt intresserad av ljus och det visuella men samtidigt så ser jag det kanske lite mer karriärmässigt att välja det rent scentekniska först. Allt från att kunna köra truck till att kunna rigga på ett bra och säkert sätt. Jag tror jag börjar med den inriktningen och lär mig det kreativa längre fram när jag väl är inne i branschen.

Teknik och samarbeten

Om vi skulle köpa in all utrustning eleverna behöver lära sig skulle det kosta en ofantlig summa pengar. Dessutom riskerar vi att utrustningen hinner bli föråldrad redan under utbildningen. Ulf Nielsen, utbildningsansvarig

När det kommer till teknisk utrustning har utbildningen inte köpt in någonting över huvud taget. Däremot kommer flera av de företag de samarbetar med till utbildningen med utrustning som eleverna får lära sig och öva på tillsammans med en kurslärare. 

– Om vi skulle köpa in all utrustning eleverna behöver lära sig, skulle det kosta en ofantlig summa pengar, säger Ulf. Dessutom riskerar vi att utrustningen hinner bli föråldrad redan under utbildningen. Det kommer dessutom hela tiden nya produkter och på det här sättet har vi alltid tillgång till den senaste tekniken.

Dagens gästlärare är Ulf Sandström som utbildar på ljusbordet ETC Cobalt, som han även varit med och utvecklat.

Eleverna har även tillgång till en teater ute i Ale kommun, där en gymnasieskola byggt en teater för länge sedan och som mer eller mindre står tom. Där ute kan de få möjlighet att testa vissa moment i en skarp miljö. 

– Vi vill även samarbeta med Performing Art School som utbildar musikalartister, säger Ulf. De behöver ljus och vi behöver artister att öva med. SVT är en annan partner och eleverna får bland annat följa med på Melodifestivalens spännande resa. Där får de verkligen se och lära sig hur man jobbar med ett sådant enormt projekt. Vi kommer även påbörja ett samarbete med filmarbetareutbildningen i Trollhättan där vi hittat vissa gemensamma nämnare, bland annat elsäkerhet, riggteknik och logistik, säger Ulf.

När eleverna är färdigutbildade kommer de bara att kliva in och jobba direkt i de positionerna de valt. De är redo utan att vara experter. Det blir man med erfarenhet.

– Vi lär exempelvis ut hanteringen av fem ljusbord, de vanligaste i landet, men man blir inte en professionell ljusbordsoperatör efter bara två år, säger Ulf. Eleven har kunskapen för att kunna fortsätta lära sig mer efterhand, under skarpa förhållanden. De får med sig kännedom kring utrustningen som faktiskt används i branschen i dag. Dessutom måste de vara sugna på att hela tiden följa med i teknikutvecklingen för att hålla sig uppdaterad. Det är en viktig egenskap att ha med sig.

Säkerhet

Hela den gångna hösten har ägnats åt att jobba med säkerhetsarbete, berättar Ulf. Under den här tiden har eleverna fått utbildning inom första hjälpen, brand, säkerhet vid scenbygge, riggning, fallskydd och användning av skylift.

– Vi går även igenom riskanalys, så när de i november var ute på sin första LIA hade de den kunskapen med sig i bagaget, vilket vi tycker är viktigt, säger Ulf.

Eleverna lär sig även hur man startar ett eget företag och företagande, därför att de allra flesta uppdragen idag mer eller mindre är frilansuppdrag. Institutionerna har en stor personalstyrka som efterhand de går i pension oftast inte ersätts av nya fasta tjänster. De tar allt oftare in frilansande personal för att täcka sina behov under olika projekt.

Examensarbete

Eleverna väljer ett eget examensarbete beroende på vilken inriktning de valt.

– De ska fördjupa sig i något ämne, både praktiskt och teoretiskt för att sedan presentera detta, säger Ulf.

Med den utgångspunkten ska de studerande planera, genomföra och utvärdera ett projekt eller en produktion. Studien ska presenteras och redovisas som case, i labb, som modell eller live. Studien dokumenteras skriftligt i en rapport, samt genom demonstration eller presentation inför åhörare.

Framtiden

– Den är ljus, skrattar Najomi. Jag känner mig väldigt taggad! Jag har precis avslutat min LIA på Göteborgsoperan och en erfarenhet jag tar med mig därifrån är att alltid vara nyfiken, öppen och att jag aldrig kommer bli fullärd. Det finns alltid mer att upptäcka. Det är också spännande att få vara med om teknikens utveckling, framför allt vad gäller ljus. Tack vare att vi fått en hel del certifiering, bland annat inom fallskydd och en väldigt bred och omfattande utbildning, känner jag redan nu att vi om två år kommer ha en riktigt bra grund att stå på.

– Av en person som går in som scen- och eventtekniker i dag förväntas det ofta så mycket mer än det kanske gjort tidigare. Därför är öppenheten som Najomi talade om viktig. Att ta med sig kunskapen om allt det nya, men samtidigt vara öppen och lyssna samt att lära från de som jobbat länge i branschen, säger Wilmer.

YRGO
Nästa utbildning börjar 3/9 2018 och sista ansökningsdag är 20/4 2018.
För mer info om utbildningen, besök www.yrgo.se

– Den tekniska utvecklingen är verkligen fantastiskt spännande, samtidigt som vi får kunskap om hur det sett ut tidigare med oss ut i arbetslivet, fortsätter Cilla. Teaterhistoria är väldigt intressant, att få lära sig vilka erfarenheter och tekniker från den tiden som finns kvar i dag. Jag ser också fram emot att få träffa spännande kollegor och få börja använda all vår kunskap vi kommer ha med oss ut efter utbildningen.

– Det roligaste med utbildningen är att alla som vill kommer att få jobb, säger Ulf och ler nöjt. Arbetsmarknaden skriker faktiskt efter kompetent arbetskraft. 

UTE NU: Monitor Mars (Liveproduktion)

UTE NU: Monitor Mars (Liveproduktion)

REPORTAGE: Panasonic LinkRay

REPORTAGE: Panasonic LinkRay