BRANSCHNYHET: CybAero går i konkurs

BRANSCHNYHET: CybAero går i konkurs

Svår ekonomi har gjort att den Linköpingsbaserade utvecklaren av obemannade helikoptrar nu går i graven, med förhoppning om att efter konkursen återskapas under ledning av ny ägare.

Som meddelats i pressmeddelande den 18 juni 2018 har CybAero AB ansökt om att försättas i konkurs. Linköpings tingsrätt har den 18 juni 2018 fattat beslut om att bolaget försätts i konkurs. Till konkursförvaltare utsågs advokat Anna von Knorring, Amber Advokater Jönköping.

PRESSMEDDELANDE 18/6

Styrelsen för CybAero AB har efter noggrann analys konstaterat att det inte är möjligt att driva bolaget vidare. Som tidigare meddelats har CybAero finansiering på plats men kan inte disponera denna, då handeln i bolagets aktier är stoppad. Styrelsen har därför sett sig tvingad att idag ansöka om att CybAero försätts i konkurs.

CybAeros vd Tommy Magnusson kommenterar beslutet:

– Under mina tre månader som vd har jag, tillsammans med mina kollegor, gjort allt för att förhindra den situation vi i dag befinner oss i. CybAero har sedan börsstoppet den 15:e februari flitigt uppvaktat Nasdaq för att försöka få klarhet i vilka hinder som finns för att återuppta handeln i bolagets aktier. Bolaget har också löpande vidtagit kvalitetsåtgärder. Parallellt med detta har ledningen undersökt andra tänkbara alternativ och finansiering har varit nära att säkras vid flera tillfällen. Den operativa verksamheten har under tiden fortgått och flera nya affärsmöjligheter har öppnat sig.

– Jag riktar ett stort tack till våra leverantörer och finansiärer, där bland annat Alpha Blue Ocean har visat stort tålamod och förtroende för företaget och dess nya strategiska inriktning. Jag vill också passa på att ge en stor eloge och ett stort tack till den ambitiösa och tålmodiga personalen på CybAero.

– Min förhoppning är att CybAero efter konkursen återskapas under ledning av ny ägare. CybAero har förutsättningarna att vara ett innovativt teknikföretag med goda framtidsutsikter i en spännande framtidssektor.

PRODUKTNYHET: Dubbelt 4K-displaysläpp från Panasonic

PRODUKTNYHET: Dubbelt 4K-displaysläpp från Panasonic

BRANSCHNYHET: ATG Danmon färdigställer kontrollrum hos BBC Skottland

BRANSCHNYHET: ATG Danmon färdigställer kontrollrum hos BBC Skottland