REPORTAGE: Kanal 75 (Stockholm)

REPORTAGE: Kanal 75 (Stockholm)

5 000 timmar årlig travsändning – live över IP

Text: Peter Fredberg
Foto: Peter Fredberg & Kanal 75

För ett drygt år sedan beslutade Kanal 75 att flytta till nya lokaler i Stockholm och bygga upp ett nytt produktionscenter. Målet var att bygga ett betydligt modernare och effektivare sådant än deras tidigare center – och i det nya produktionscentret är i princip allt IP-baserat. Kanal 75:s interna system som grafik, playout, switchar, redigering, ljud, med mera, kommunicerar och skickar nu video över nätverk via NDI och Dante.

Kanal 75 ägs av ATG och deras syfte är att fungera som ett produktionsbolag och leverera trav- och galoppmedia från landets banor. De sänder 365 dagar om året vilket blir strax under 1 000 direktsändningar och 5 000 timmar live. Det motsvarar i princip hundra procent av alla lopp i Sverige, som kan spelas på.

– Vår väg ut till kunderna är dels genom två linjära kanaler, ATG Live och Swedish Racing, som mer eller mindre är ATG Live på engelska. Där sänder vi till det 20-tal länder i världen som följer och spelar på svenska tävlingar. De svenska produktionerna går ut till våra ombud runt om i landet och på webben. Utöver det producerar vi även all trav och galopp för TV4, säger Stefan Hammarlund, CTO på Kanal 75, som tar med oss på en rundvandring i det nya produktionscentret.

Kanal 75 har 55 anställda och samarbetar med en hel del frilansare i sina produktioner.

Från SDI till IP

För ett drygt år sedan beslutade man att flytta till nya lokaler och bygga upp ett nytt produktionscenter. Målet var att bygga ett betydligt modernare och effektivare sådant än deras tidigare center. Produktionscentret hade fungerat bra, men byggde på traditionell broadcast-teknik och var ineffektivt för de stora volymer som de hade kommit att hantera under åren. Övergången handlade inte om IP-tekniken från början, utan om att gå över till helt mjukvarubaserad produktion. De ville komma bort från fysiska kontrollbord, bild- och ljudmixar. Nu använder de tangentbord med mus och touchskärmar för att sköta tekniken och automatiserar mer och mer av produktionen.

– Det är mycket likt övergången från band till band, till ett ickelinjärt redigeringssystem. Det är samma sak vi gör nu, fast för livesändningar. Att vi baserar systemet på mjukvara gör det mycket enklare för oss att anpassa oss efter skilda behov i framtiden. Vi får en helt ny typ av flexibilitet. När vi väl valt den vägen handlade det om hur vi skickar signalerna mellan alla mjukvaror och då var IP en väldigt naturlig väg att gå. Det var tidigt att välja denna typ av lösning och i en perfekt värld kanske det hade varit bra att vänta ett år och inte vara först. Men vi kände att det var rätt läge att göra detta nu när vi flyttade. Så vi byggde in IP-infrastrukturen redan från början i de nya lokalerna.

Vi är garanterat först i Sverige med en IP-lösning i den här omfattningen. Jag tror till och med att vi är först i Europa.
— STEFAN HAMMARLUND

I det nya produktionscentret är i princip allt IP-baserat. Kanal 75:s interna system som grafik, playout, switchar, redigering, ljud, med mera, kommunicerar och skickar video över nätverk via NDI och Dante.

– Just nu används IP-tekniken för oss lokalt här i huset och vi har 400–500 videokällor här en normal helg, tillsammans med ett par tusen ljudspår. Vi är garanterat först i Sverige med en IP-lösning i den här omfattningen. Jag tror till och med att vi är först i Europa.

Företaget HD Resources gör de större tv-sändningarna i deras stora studio. De använder fortfarande traditionell SDI-teknik. Detta gör att de största tv-sändningarna fortfarande görs traditionellt i dag, men de arbetar tillsammans för att över tid gå över till IP även där.

– Vi har börjat med ljudet och utvecklingen kommer att fortsätta.

Kunde minska hårdvarubehovet

Kanal 75:s tester av olika format slutade med att man valde NDI som standard för video, berättar Stefan och förklarar med att det då och fortfarande är den enda standarden som är komprimerad.

– Genom att köra komprimerat är det realistiskt att använda och arbeta med normalt specificerade servrar. I dag har vi ett 30-tal Dell-servrar och ett 40-tal datorer från Zotac. Det är av samma anledning man sällan sitter i en redigering och jobbar med ett okomprimerat format, det ska bli hanterbart, helt enkelt. För ljud valde vi Dante från Audinate, främst för att det är en standard som är väldigt spridd, med ett bra mjukvarustöd. De flesta ljudstandarder är ganska lika i sig.

Mycket generell IT-hårdvara används i miljön, men också utrustning från NewTek, företaget som utvecklade NDI, har köpts.

– NewTek har stor erfarenhet av att utveckla mjukvarubaserad produktionsutrustning. Deras integrerade produktionsmixer VMC-1 är mycket kraftfull, och genom att välja den kunde vi minska hårdvarubehovet. Det är faktiskt rätt imponerande vad de lyckats skapa mjukvarumässigt. En 2RU-server kan innehålla bland annat en 8 ME-mixer med 44 stycken 4K-ingångar. Det finns även klippspelare och en komplett ljudmixer. Utöver detta har vi en mängd I/O-moduler från NewTek för att kunna skicka signaler till och från äldre teknik, som ännu inte hanterar IP-video.

Stefan Hammarlund, CTO på Kanal 75.

För kontroll av systemet används en kombination av egenutvecklade användargränssnitt och NewTeks LivePanels, som körs på touchpaneler.

– Nätverket är naturligtvis väldigt viktigt för oss och vi har ett Arista-nätverk med 100 Gbit-länkar från spine. Vi har också en centrerad lagringslösning, ett ”tiered storage”. Där kopplas flera olika snabba lagringslösningar ihop med varandra, så att de utåt uppfattas som en lagringsyta. Logik i själva lagringslösningen gör sedan så att material som behöver kommas åt riktigt snabbt hamnar på en snabb yta, medan annat material hamnar på en långsammare yta. Vi använder Dell EMC Isilon med den extremt snabba F800 och den lite långsammare NL. Tidigare hade vi sex olika lagringslösningar med MAM och PAM som skickade filer och transkoderade materialet dem emellan. Det var väldigt komplext och väldigt traditionellt. Nu har vi i stället ett väldigt snabbt lagringssystem dit allting läses och skrivs. Oavsett om man redigerar, spelar upp en fil eller skickar något till TV4, finns allt på samma ställe. Inget behöver någonsin flyttas eller transkoderas.

De gjorde sig av med sina befintliga MAM och PAM och utvecklade ett eget MAM. Ett MAM är traditionellt till enbart för att organisera filer. Eftersom deras live-miljö är IP-baserad kan de med sitt eget MAM-system även söka efter live-källor i systemet. Söker de på Solvalla får de fram klipp ifrån Solvalla, men också det som visas därifrån precis nu. För att spara tid och kostnad använde de sig inte av någon systemintegratör, utan skötte allt sådant själva. Då kunde de hoppa över hela steget kring upphandling, som i sig kan ta väldigt lång tid.

– Det gjorde också att vi byggde upp mycket egen kompetens, eftersom vi anställda har designat hela systemet. Vi har en liten men väldigt kompetent teknikavdelning, som bokstavligt talat har jobbat dygnet runt för att förverkliga det här. Hela projektet, inklusive förstudier, utvärderingar, inköp, lokalbyggnationer och installationer, tog mindre än ett år.

Automatisering och AI

Eftersom deras sändningar är så pass lika varandra gör det att vissa delar av produktionen kan automatiseras. Det blir mycket lättare och mer naturligt om man gör det i en mjukvarumiljö, eftersom alla signaler finns i en IP-miljö i alla servrar.

– Då går det relativt smidigt att börja automatisera. Vi kan trigga en händelse automatiskt när exempelvis en häst springer över mållinjen. En annan intressant möjlighet är att vi börjat utveckla mjukvara för att med hjälp av AI analysera våra videokällor. Bortsett från de hårda data vi får från travbanorna kan vi också låta mjukvaran analysera det som sker i bild. AI kan skapa en logik efter vad systemet ser. Om en häst springer åt höger, är brun, har nummer fyra på nummervästen och klockan är över 15, då sker något automatiskt. Det är en riktigt häftig utveckling. Just nu är systemets intelligens på en ettårings nivå, men den förbättras ständigt. Jag tror detta kommer att bli stort inom en inte alltför lång framtid.

När allting är så mycket smidigare och enklare öppnar det också upp stora möjligheter för deras kreativa personal. De får fler möjligheter att jobba med och utveckla hela processen. Personalen kan gå in direkt i systemen och vara kreativa. I början är det förstås utmaningar med allt de nya, men över tid kommer det med säkerhet ge stora kreativa fördelar.

Fördelar och nackdelar

En fördel med NDI och IP överlag är att den inte är kopplad till en speciell upplösning, säger Stefan. 

– Idag använder vi HD, och utrustningen från NewTek hanterar upp till 4K, men vi kan redan i dag använda 16K om vi vill. NDI är upplösnings- och framerate-oberoende, så nya källor kan enkelt anslutas vid behov. Det är bara att öka bandbredden, så fungerar det.

– Tekniken i sig har inga tydliga nackdelar, men vår kompetensprofil har ändå varit traditionell broadcast-teknik, där vi hade kunskap om arbetsflöden i den miljön. Det här är ett helt nytt område för oss. Att vi dessutom var väldigt tidiga med att gå över till IP gjorde att vi inte hade någon att fråga 2018om råd när det behövdes. Så det var väl en nackdel, att vara först. Vi har gjort vår beskärda del av misstag och har haft en mycket intensiv period. Men det gör också att vi skaffat oss rejäl kompetens hos alla medarbetare och det har varit en spännande resa. En rejäl utmaning var exempelvis att konfigurera nätverket optimalt för att kunna hantera de nya standarderna.

HD eller 4K

När kanalen startade runt millennieskiftet var det digital SD 4:3 som gällde, innan de 2011 gick över till HD. 

– Vi jobbar i HD 1080i av historiska skäl och att vi idag inte kan nå tittarna med en högre upplösning. Men vi kommer troligtvis att gå över till 1080p redan i år. Till många av våra 2 000 ombud har vi dedikerade distributionsvägar med IP via fiber, så till vissa av dem kanske vi skulle kunna skicka 4K. Andra får sitt material från oss via satellit och då är det fortfarande SD som gäller. Det handlar också om arbetsinsats kontra nyttan av att välja 4K. Dessutom går det inte att livestreama 4K på ett drägligt sätt med tillräcklig bitrate för oss i dag. Men visst finns det funderingar kring det.

Och vi är live!

Framtid

Kanal 75:s målsättning är att tittarna ska få en så bra upplevelse som möjligt, säger Tomas. Och det man har gjort nu är egentligen att bygga en bas för framtiden.

– Nu använder vi IP och har byggt upp en kompetensbas hos personalen kring det. Den basen kommer vi bygga vidare på. Vi har en hel del spännande på gång som jag tyvärr inte kan gå in på i dag. Men mycket handlar helt enkelt om att möta vad tittarna efterfrågar i framtiden och lösa det tekniskt. Vill de ha en högre upplösning, då kommer vi fokusera på det. Vill de ha flera bildvinklar, då tittar vi på det. Med IP blir det både lättare och billigare att lösa. Ingen kommer att bygga nytt med SDI om tio år, utan det är IP som är framtiden.

Än är det lite oklart vilka standarder som kommer att användas långsiktigt, men frågan är enligt Tomas inte så stor om man bygger mjukvarubaserade system.

– Vi behövde inte vänta på att hela marknaden skulle enas om ett filformat för inspelad video innan vi kunde lämna band-till-band-redigering, och lika lite behöver vi vänta på nya standarder nu.

BRANSCHNYHET: Svenska ZetaDisplay förvärvar norska Webpro AS

BRANSCHNYHET: Svenska ZetaDisplay förvärvar norska Webpro AS

BRANSCHNYHET: Audico förvärvar Electrosonic AB

BRANSCHNYHET: Audico förvärvar Electrosonic AB