BRANSCHNYHET: Edgeware förvärvar Cavena Image Products

BRANSCHNYHET: Edgeware förvärvar Cavena Image Products

Breddar Edgewares erbjudande till broadcasters och innehållsägare genom att addera möjligheten att skapa undertexter för att komplettera Edgewares origin-lösning.

PRESSMEDDELANDE

Cavena har under mer än 20 år levererat lösningar till tv-sändningsmarknaden. Cavenas kunder inkluderar bland annat Sky, Canal+ och HBO Asien. Genom att integrera undertextningsteknologi in i Edgewares originlösning möjliggörs för TV-sändningsbolag att bygga ett mer avancerat orginsystem för personifierad reklam med support för olika plattformar och automatiserad undertextningsprocess.

– Vårt växande antal broadcastkunder kräver högsta kvalitet av sina OTT-tjänster. Vi samverkar redan med Cavenas system i några av våra största installationer, till exempel myTV SUPER i Hong Kong, säger Karl Thedéen, vd på Edgeware. Det är därför logiskt för oss att erbjuda en mer integrerad lösning för dessa kunder och vidareutveckla vår origin-lösning som genererar ett stort intresse. Det ger oss också möjlighet att introducera vår respektive teknik till varandras kunder. 

Cavenas teknologi använder optisk teckenigenkänning för att konvertera undertexter från bild till textformat. Systemet kan omvandla olika undertextformat inom millisekunder, och skala för att stödja hundratals olika kanaler. Den Cavena-genererade texten skickas sedan vidare till Edgewares TV Repackager-system, för att skapa störningsfritt OTT-innehåll. Den kombinerade lösningen stöder alla språk, inklusive mer komplexa asiatiska teckenuppsättningar.

– Undertextning är en viktig del av dagens tv-tjänster och förbättrar tillgängligheten av värdefullt innehåll säger Henrik Moberg, vd på Cavena Image Products AB. Eftersom allt mer tv upplevs online, måste våra nuvarande och tilltänkta kunder optimera undertextning för att erbjuda en högkvalitativ OTT-upplevelse. Tillsammans med Edgeware kan vi integrera vår teknik i en bredare origin-lösning som har skräddarsytts för dagens online-tv-leverans.

Edgeware förvärvar hundra procent av aktierna i Cavena Image Products AB för åtta miljoner kronor på kontant- och skuldfri basis. Förvärvet kommer enbart att ha en mindre inverkan på Edgewares prognostiserade intäkter och lönsamhet 2019, men kommer att ha en mer strategisk effekt på längre sikt genom ett breddat erbjudande för broadcasters och innehållsägares OTT-tjänster. Edgeware förväntar sig också att dra nytta av vissa operativa synergier mellan de två bolagen som båda är baserade i Stockholm, Sverige. Förvärvet förväntas att avslutas under första kvartalet 2019. Mer information kommer ges i samband med presentationen av bokslutskommunikén 2018, som hålls den 1 februari 2019.

BRANSCHNYHET: Fujifilm Optical Devices utser Key Account Manager med fokus på nordiska marknaden

BRANSCHNYHET: Fujifilm Optical Devices utser Key Account Manager med fokus på nordiska marknaden

PRODUKTNYHET: Bose introducerar två nya förstärkare i PowerShare-serien

PRODUKTNYHET: Bose introducerar två nya förstärkare i PowerShare-serien