BRANSCHNYHET: Nent Group startar produktionsbolag i Storbritannien

BRANSCHNYHET: Nent Group startar produktionsbolag i Storbritannien

Med ambitionen att stärka den internationella närvaron.

Men enligt pressutskicket gör man inte detta på egen hand, utan tillsammans med Filmnation Entertainment, och driver detta under Filmnations varumärke.

Utveckling, produktion och finansiering av manusbaserat innehåll för publik på global nivå är det som står på dagordningen. Detta för att på ett ömsesidigt plan stärka sina positioner på världskartan. Till sitt förfogande har man brittiska produktionsbolag, kreatörer och medfinansiärer, och samtidigt är man i rekryteringstagen för ett kreativt team.

– Det här partnerskapet med en stor internationell studio är en viktig milstolpe som skapar många strategiska fördelar för Nent Group, säger Anders Jensen, vd och koncernchef på NENT. Genom det samägda produktionsbolaget får vi tillgång till några av de bästa kommande dramaproduktionerna samtidigt som vi är delägare i ett bolag med tillväxtmöjligheter på den dynamiska brittiska marknaden för innehållsproduktion. Dessutom kommer vi att kunna erbjuda ännu fler attraktiva, unika berättelser till våra kunder och partners. 

INFÖR ISE 2019: AV-mässan som bara blir större och större

INFÖR ISE 2019: AV-mässan som bara blir större och större

BRANSCHNYHET: Special-Elektronik förstärker säljsidan

BRANSCHNYHET: Special-Elektronik förstärker säljsidan