BRANSCHNYHET: Mediability Sverige växer

BRANSCHNYHET: Mediability Sverige växer

Bruno Mårtensson (t.v.) och Mika Väräjämäki ansluter som Key Account Managers.

Bruno anslöt till Mediability i januari i år som Key Account Manager. Han har en bakgrund som Business Developer Manager och har haft flera nyckelpositioner på försäljningssidan inom såväl sändningsmedia som professionell utrustning i Sverige och internationellt.

— Bruno tar med sig omfattande kunskaper om den professionella utrustningsmarknaden i Sverige. Hans kunskaper om ny teknik och smartare arbetsflöden kommer att vara en stor fördel för våra nyckelkunder i Sverige, säger Jan Arvidsson, Country Manager på Mediability.

Mika anslöt till säljteamet i mitten på januari som Key Account Manager. Hans bakgrund är från den professionella utrustningsmarknaden i Sverige där han har haft flera nyckelpositioner.

— Mika ansluter sig till vårt säljteam i Sverige och kommer att arbeta tillsammans med Jan Arvidsson och Bruno Martensson med att ta hand om våra svenska kunder. Med både Mika och Bruno i vårt team är vi nu redo för nya affärer och projekt , säger Stian Elde, vd på Mediability.

BRANSCHNYHET: Audix Microphones – ny agentur hos AVP Sales Scandinavia

BRANSCHNYHET: Audix Microphones – ny agentur hos AVP Sales Scandinavia

BRANSCHNYHET: Audiovision förstärker på marknadssidan

BRANSCHNYHET: Audiovision förstärker på marknadssidan