BRANSCHNYHET: SF Studios blir majoritetsägare i produktionsbolaget FLX

BRANSCHNYHET: SF Studios blir majoritetsägare i produktionsbolaget FLX

Fördjupar det mångåriga distributionssamarbetet och hoppas komma varandra ännu närmare.

SF Studios och FLX har sedan tidigare en nära relation, vilken genom transaktionen kommer att fördjupas ytterligare.

FLX.jpg

Sedan tre år tillbaka har SF Studios och FLX ett distributionssamarbete på långfilm i Norden och genom att knyta bolagen hoppas man komma varandra ännu närmare, och på så vis kunna utbyta erfarenheter och lära av varandra för att på sätt kunna utvecklas och växa ytterligare.

– Teamet på FLX, lett av Felix Herngren och Pontus Edgren, hör till de allra mest begåvade i vår bransch, och att fortsätta att leda och utveckla film och tv-branschen tillsammans ska bli både väldigt roligt men också mycket inspirerande, säger Michael Porseryd, Vd på SF Studios.

BRANSCHNYHET: JLE Audio investerar i konsoler från DiGiCo

BRANSCHNYHET: JLE Audio investerar i konsoler från DiGiCo

BRANSCHNYHET: Katarina Dufvenmark till Net Insight

BRANSCHNYHET: Katarina Dufvenmark till Net Insight