BRANSCHNYHET: Kanadensiskt spelbolag satsar på svensk digital signage

BRANSCHNYHET: Kanadensiskt spelbolag satsar på svensk digital signage

Ordervärdet beräknas uppgå till 50 miljoner kronor.

Det sammanlagda värdet på ramordern som svenska MultiQ har mottagit från en statlig kanadensisk lotteriorganisation beräknas uppgå till 50 miljoner kronor, fördelat på leveranser över en treårsperiod. Kunden önskar utveckla spelupplevelsen hos ombuden och där skapa en modern och attraktiv spelmiljö med hjälp av interaktiva informationsskärmar.

– Detta är en affär som mina kolleger har arbetat länge och fokuserat med. Jag är stolt över deras insats och väldigt tacksam för det förtroende som kunden visar oss. Från att tidigare ha levererat digitala skärmar till vår kund, går vårt samarbete nu in i en djupare utvecklingsfas då vi nu tillsammans kommer att utforma deras nya digitala kommunikationsplattform. Vi ska stötta vår kund till att vara i framkant inom digitalisering av spelmiljö, säger Michael Wolgsjö, vd på MultiQ.

TEST: Solid State Logic Fusion

TEST: Solid State Logic Fusion

BRANSCHNYHET: Soundlite AB investerar i Kling & Freitag

BRANSCHNYHET: Soundlite AB investerar i Kling & Freitag