All in Guide

GUIDE: ISO

Videokameratillverkarna anger kamerornas ljuskänslighet allt oftare i ”ISO”. Normen ISO 5800, som är den korrekta beteckningen, har mycket lite att göra med elektroniska kamerors ljuskänslighet. Framför allt redovisas inte signalbrusförhållandet vid olika ISO. Tillverkarna kan sätta vilka ISO-värden de vill, för det relaterar inte till någon standard. Den här utvecklingen är mycket olycklig eftersom den kan vilseleda användarna. Mats Jungner frågar sig hur det har blivit så här.