All tagged Gitzo GHFG1

TEST: Gitzo GHFG1 (Gimbalhuvud)

Gimbalhuvud är ett måste för djur- och fågelfotografering med långa teleobjektiv. De är välbalanserade och lätta att manövrera för att till exempel följa en fågel som flyger. Det unika med Gitzos gimbalhuvud GHFG1 är att det även passar för videofilmning.