All tagged Hewlett Packard Enterprises

REPORTAGE: Aruba

Aktivitetsbaserade kontor är en trend som vuxit sig allt starkare de senaste åren. Men som hos alla nyheter uppstår en del oväntade utmaningar som det gäller att möta. Inte minst ställs det nya krav på IT-infrastrukturen, så att den stöttar verksamheten så som den ser ut på ett aktivitetsbaserat kontor. Aruba erbjuder lösningar för just detta.