All tagged KTH

REPORTAGE: Kungliga tekniska högskolan (AV-teknik)

Kontroll och säkerhet var viktiga ledord när Kungliga tekniska högskolan beslöt sig för att ge sin ljud- och bildteknik ett lyft. Det resulterade i en storsatsning på AV över IP där AMX:s intelligenta SVSI-dosor står i centrum. Vi begav oss därför till lärosätet för att se hur allt detta fungerar – och vilka vinster och utmaningar man har funnit längs vägen.