All tagged Kristian Bergström

INTERVJU: Kristian Bergström, ljusmästare

Fotografi betyder att måla med ljus och det är vad fotografen gör i sin yrkesroll. Men för att få ljus att måla med behövs en ljusavdelning och en ljusmästare. Monitor träffar Kristian Bergström som är ljusmästare på inspelningen av Jordskott 2, som nu är inne på sin andra inspelningsvecka. Under vårt möte berättar han om sin karriärbana, vad som är viktigt i hans arbete samt för- och nackdelar med LED-tekniken.