All tagged Nicolas Moreau

REPORTAGE: Sony IP Live

Sony utför ett omfattande arbete vad gäller implementeringen av IP Live, inte minst då inom branschorganisationen IP Live Alliance. Under det gångna året har Sony ställt sig bakom två standardiseringar och fördjupat sitt samarbete med Cisco.