REPORTAGE: Sony IP Live

REPORTAGE: Sony IP Live

Standardisering och hårdtestning

Text: Michael Dee
Foto: Sony & NEP

Sony utför ett omfattande arbete vad gäller implementeringen av IP Live, inte minst då inom branschorganisationen IP Live Alliance. Under det gångna året har Sony ställt sig bakom två standardiseringar och fördjupat sitt samarbete med Cisco.

Sony var tidigt ute med att ge sig in i IP Live, och det beror på företagets japanska rötter, berättar Nicolas Moreau som är marknadsföringschef på Sony Live Production baserad på företagets Paris-högkvarter.

Nicolas Moreau, marknadsföringschef på Sony Live Production.

Nicolas Moreau, marknadsföringschef på Sony Live Production.

– Vi gav oss in i IP Live 2012. Orsaken till det var Sonys nära koppling till NHK, det statliga tv bolaget i Japan. Det finns nämligen en väldigt ambitiös roadmap i Japan att höja den tekniska standarden och gå från 4K till 8K. Sony ombads på ett mycket tidigt stadium att undersöka möjligheterna att låta 4K gå över IP i stället för de traditionella systemen med mängder av kablar. Vi utförde forskning och utveckling och 2012 introducerade vi den första produktserien, NXL-IP55 Live Production System. Ett system som översatte IP till SDI, och vice versa.

Sony insåg att det saknades standardisering med annan utrustning för att möjliggöra genuin produktion med IP.

– Den enda standardiseringen då var SMPTE 2022-6, en standard som mest användes till icke-komprimerade videofiler. Den var inte särskilt lämpad för latens eller ren IP med flera källor. Så vi började arbeta på ett transportprotokoll anpassat till SMPTE-standard och RDD-protokoll. Det ledde till introduktionen av Networked Media Interface. Det var ett stort steg framåt rent tekniskt men det blev inte någon kommersiell framgång. Detta eftersom det inte utvecklats i samarbete med de standardiseringsorganisationer som fanns då. Vi insåg att den enda vägen framåt låg i samarbete och att det handlade om att knyta ihop så många företag som möjligt.

Sony gick snabbt med i organisationer som AIMS, The Alliance for IP Live Media Solutions, för att hjälpa till att skapa en internationell standardisering. 

– Resultatet var att vi fick fram SMPTE ST2110, som i dag är standard för medietransportdelen av IP Live. Vi anslöt oss också till The Advanced Media Workflow Association, som varit med att utveckla protokoll som NMOS (Networked Media Open Specification).

Organisationernas samarbete har gett resultat, säger Nicolas.

– En av de viktigaste milstolparna var godkännandet av ST2110 och det skedde mycket på grund av AIMS. Det mesta arbetet inom alliansen just nu handlar om den praktiska implementeringen av den. Förutom AIMS finns också IP Live Alliance med Sony i spetsen där det ingår 70 partners, bland andra Juniper, Cisco, NCS och Tamura.

Vilka ytterligare standardiseringar finns vid horisonten?

– Det finns en standard som hela branschen talar om just nu, SMPTE ST 2022-7. Den möjliggör koppling mellan olika nätverk. Det skulle innebära ett rejält steg framåt. Själv anser jag dock att vi nu har nått över de största hindren. Om vi går tillbaka tre, fyra år i tiden var situationen mycket krångligare, med arv som SMPTE 2022-6. Det fanns olika IP lösningar och det var förvirrande och innebar också att många intog en avvaktande hållning. ST2110 har verkligen hjälpt till att få broadcasters och produktionsbolag att på allvar investera i IP live. Under vår egen produktutveckling har vi också samlat på oss mängder av erfarenheter och gjort det möjligt att förbättra både hårdvara och mjukvara. Som till exempel, vår vision-mixer, som är det centrala i produktionen. Den var IP Live-kapabel men är nu uppgraderad till SMPTE ST2210.

Pinewood

Pinewood Studios, den legendariska filmstudion, ligger i Londons utkanter. Den inhyser Sony IP Live Studio som blivit utbildningscenter och där företag testar sina produkters kompabilitet.

Monitor rapporterade 2016 om invigningen av Sony IP Live Studio, inhyst i den legendariska filmstudion Pinewood som ligger i utkanterna av London, där Sony och deras partners inom alliansen har installerat utrustning.

– Studion har blivit en stor framgång. Ett av de viktigaste syftena med den är att praktiskt kunna undersöka hur utrustning från olika företag fungerar med varandra men också att utbilda tekniker. Det fungerar mycket bra och våra workshops är fullbokade. Det brukar ingå åtta till tio elever plus lärare i dem. Det är huvudsakligen tekniker inom broadcasting som deltar men också en del IT-folk. Vi planerar nu att öppna liknande studior i USA, för utbildningsbiten är viktig.

Säkerhet allt viktigare

I samma veva som jag talade med Nicolas är Sony på väg att börja sälja de första produktionerna som är uppgraderade och anpassade till viktiga standardiseringar. 

AMWA.jpg

– Den ena är SMPTE 2110, medietransport över IP, och den andra är AMWA NMOS Device Discovery and Registration, som identifierar typ och modell av den utrustning som kopplas in. De nya produkterna ingår i vårt IP Live Production System och visades på IBC förra året. 2110 är bra men löser inte allt och är i huvudsak inriktad på medietransport. Den fungerar bra som ett komplement till AMWA NMOS IS-04- och NMOS IS-05 Connection Management- protokollen. Ett annat är PTP, Precision Time Protocol. Så det finns flera lager som ska tillgodoses för interoperabilitet: PTP, mediatransport, systemnivå, switching- metoder, tillförlitlighet och säkerhet. Säkerhet är en allt viktigare bit för kunderna har vi märkt, en faktor som en del tillverkare inte riktigt fått grepp om.

Fördjupar samarbetet med Cisco

Veckan innan jag talade med Nicolas får jag ett pressmeddelande att Sony IP Live nu har fördjupat sitt samarbete med Cisco.

– Syftet är att tillsammans skapa IP-nätverksteknologier för 4K UHD och HD Live. Vi har en omfattande produktkatalog för IP, från kameror till fjärrstyrda system, och Ciscos nätverk är ett perfekt komplement. Vi vill naturligtvis erbjuda det bästa system som är möjligt idag. Det finns nämligen områden som ännu inte är täckta av standardisering. Det gäller till exempel mjukvarudefinierade nätverk, och visst, det är bra att ha en standard för att definiera relationen och anslutningsbarheten mellan utrustning A och B, men det gäller att kontrollera att hela systemet fungerar. Tack vare samarbetet med Cisco har vi nu ett fast grepp om hur det ska utföras.

Upptäcka svaga länkar i kedjan

Många IP Live-system innehåller utrustning från olika tillverkare och en svag länk i kedjan kan få det hela att brista, säger Nicolas.

– Skillnaden mellan Sony och våra främsta konkurrenter är att vi har investerat i ett otroligt dyrt system som heter IXIA för att testa nätverk. För det är en sak att utrustning tycks vara bra och kompatibel enligt specifikationerna, men det gäller att se till att det verkligen fungerar i praktiken. Här handlar det om verklig hårdtestning. IXIA utsätter nätverket för maximal stress och belastning. Det testar hur det hanterar multipla strömningar och komma underfund med eventuella svagheter. Det innebär också att vi kan garantera att en IP-router uppför sig som den ska och att den fungerar med annan utrustning och att vi kan rekommendera den till våra kunder. För en switch är inte lika bra som en annan i ett system.

Är det generellt sett så att det ofta uppstår brister i IP Live-system?

– Svårt att säga eftersom jag inte har fullständig koll på hela branschen. I de system vi har varit med under installation har det inte varit några problem. En sak är dock klar. Det handlar inte alltid om brister i utrustningen, utan om den mänskliga faktorn. Det är ju komplexa system och det är ibland svårt för broadcasters att riktigt få grepp om dem eftersom de erbjuder så mycket flexibilitet, långt mer än de traditionella systemen.

Molnet

Molnservice blir allt viktigare inom IP Live och Nicolas berättar att där det nu börjar uppstå olika nivåer av service.

Amazon Web Services.png

– Vi har bland annat molnplattformen Sony Ci som kan användas med våra kameror som är utrustade med trådlös teknologi. Det gör det möjligt att streama lågupplöst material till molnet, kodifiera det till vilket format som helst som behövs för redigering och att skapa programinnehåll. Vi är på väg att erbjuda olika typer av molnservice där vi använder oss av AWS (Amazon Web Services) i kombination med egen mjukvara. Det innebär att ett bolag kan ha ett team på ett evenemang, streama alla flöden till molnet och sammanställa programmet i molnet, med övergångar, slowmotion, arkivmaterial, grafik, etcetera, och föra det vidare till tv, Facebook eller andra plattformar. Men denna typ av molnservice vänder sig främst till aktörer inom låg- och mellanskiktet. De större bolagen föredrar ofta att använda egna nätverk och det är framför allt av säkerhetsskäl.

Virtualisering

Virtualisering är ännu en viktig del av implementering av IP live, säger Nicolas.

– Där är det en annan allians som spelar en viktig roll, JT-NM (Joint Taskforce on Networked Media). Den har en roadmap och där ingår virtualisering som ett av de främsta målen. Vi har inte nått ändå fram ännu. Det första med virtualisering är behovet av ”connectivity” och där ingår heltäckande IP. Mycket utrustning är på väg att virtualiseras, men inte all. Ta till exempel multi-viewers och reprismaskiner, de drivs via PC och är ännu inte virtualiserade. Så vi rör oss i den riktningen men vi är inte där ännu. Jag har ingen kristallkula men jag tror att det kommer att bli verklighet snart.

Fjärrproduktion

Ett annat område som kommer att växa de närmaste åren är fjärrproduktion, säger Nicolas.

– Vi genomförde nyligen ett projekt tillsammans med NEP i Australien, ett IP Live-system för fjärrproduktion. Där kommer fjärrintegrering att bli ett stort behov i framtiden. Det innebär alltså att man i stället för att skicka ut arbetsteam utför arbetet på håll, kontrollerar kameror med IP-protokoll och integrerar de olika delarna av produktionen i moln eller egna nätverk.

NEP Australia

Hur ser situationen ut kommersiellt från Sonys håll?

– Vi har utfört de flesta projekten i USA, Europa, Kina och Japan. Jag är lite förvånad att vi inte har sålt mer till de nordiska länderna, men det lär väl lossna snart. Det var dock väldigt spännande att BBC valde oss att installera ett IP Live-system i deras stora studio i London.

När jag träffade Nicolas vid invigningen av Sony IP Live studion på Pinewood Studios 2016 var nyfikenheten stor bland de inbjudna men kunskapen låg. Attityden till IP Live bland broadcasters har ändrats markant på bara två år, säger Nicolas.

Vi har utfört de flesta projekten i USA, Europa, Kina och Japan, säger Nicolas Moreau. Det var dock väldigt spännande att BBC valde oss att installera ett IP Live-system i deras stora studio i London.

– 2016 frågade folk: "Varför ska vi ge oss på IP?" I dag är frågan: "Hur ska vi ge oss på IP?" Broadcasters inser fördelarna och de måste ge sig in i IP Live. När det handlar om stora projekt, inreda en ny studio och se framåt ur ett tioårsperspektiv är IP det självklara valet. Nätverken blir billigare och broadcasters vet att de måste bli mer flexibla i sina arbetsmetoder. Så inom några år kommer IP Live att vara standarden.

UTE NU: Monitor Juli/Augusti (Postproduktion & 3D-grafik)

UTE NU: Monitor Juli/Augusti (Postproduktion & 3D-grafik)

REPORTAGE: Grass Valley

REPORTAGE: Grass Valley