INTERVJU: CARL-HENRIC MÖLLERSTRÖM, COMPUVERDE

INTERVJU: CARL-HENRIC MÖLLERSTRÖM, COMPUVERDE

Fyra-petabytes vNAS från Blekinge till amerikansk broadcastgigant

Text: Patrik Blomqvist

Svenska lagringsföretaget Compuverde går som tåget. Två och ett halvt år efter det officiella intåget på marknaden görs affärer kors och tvärs över jordklotet. Nu levererar den Karlskronabaserade aktören en lösning till ett av de största broadcast-bolagen i USA – med arbetsflödesförbättringar och hög kostnadseffektivitet som följd.

Drygt sex år efter att Sydöstran och Ny Teknik intervjuat Compuverde-ägarna Mikael Blomqvist och Stefan Bernbo kan man nu lugnt konstatera att företaget, vars fokus ligger på mjukvarudefinierade datalagringslösningar, har uppfyllt sin önskan om att gå från att vara ett okänt IT-företag, till ett internationellt sådant. Vad som banat väg för detta har sina rötter från 00-talet, där man samlade på sig erfarenheterna och kontakterna på konsultbasis via systemarkitektjobb inom Ericsson och utveckling av en lagringsprodukt åt en nordisk variant av Dropbox. På så sätt fick man kritiska kompetenser i ryggen till sitt företag, innan utvecklingsarbetet inleddes 2008, berättar Compuverdes vice VD, Carl-Henric Möllerström och delar med sig av företagets marknadssondering i arbetets inledande fas.

Med ägarna Mikael Blomqvist och Stefan Bernbo i täten föddes idén om en så kallad distribuerad lagringslösning.

Med ägarna Mikael Blomqvist och Stefan Bernbo i täten föddes idén om en så kallad distribuerad lagringslösning.

– Samtidigt som IT-budgetarna för lagring i princip står stilla, ser vi att lagringen världen över dubblerades ungefär vartannat år, i vissa mätningar vart tredje år. Då behövdes ett nytt, bättre och effektivare sätt att lagra data.

Med ägarna Stefan Bernbo och Mikael Blomqvist i täten föddes där och då idén om en så kallad distribuerad lagringslösning som dels automatiserar så mycket som möjligt av processerna som ingår i lagringen, men som också är unik på den florerande molnmarknaden.

Allt i en och samma produkt

Jämfört med andra SDS:er (mjukvarudefinierade lagringslösningar) tillhandahåller man inte bara en typ av datalagring, utan samtliga av de tre lagringstyperna – blocklagring, objektlagring och fillagring – i en och samma produkt, berättar Carl-Henric. Samtidigt som inkluderandet av de olika typerna öppnar för olika typ av lagringsscenarier genom spårbarhet, djuplodande och detaljerade metadata, hög arbetshastighet, med mera, är det i kombination med den höga skalbarheten man sedan det officiella intåget på marknaden för drygt två och ett halvt år sedan fått en fördelaktig särprägel.

– I kontrast mot det traditionella sättet, där du är fysiskt begränsad till en ”låda”, eller en lagringsserver, och behöver bedöma att den kan växa si och så mycket inom en tre- till fyraårstid, låt säga två petabyte, resulterar i att du behöver skala upp med en låda till, och en låda ytterligare. Där och då börjar du bygga en hel del lagringssilos. I vårt fall tar vi bort allt som har med silos att göra och installerar en mjukvara på ett par servrar, vilket bildar en virtuell server som klienten ser som en stor NAS. Detta gör att du kan skala upp din lagring efter behov, och på så vis börja smått och sedan utöka i den takt du växer.

Man erbjuder inte bara en typ av datalagring, utan samtliga av de tre lagringstyperna – blocklagring, objektlagring och fillagring – i en och samma produkt, berättar Carl-Henric.

Följden är att, i stället för att behöva förutse hur mycket din silo ska växa, och därmed pressa det fysiska utrymmet med fler ”lådor”, går man efter en så kallad distribuerad lagringsmodell och skalar upp det virtuella utrymmet. En lösning som nu bland annat letat sig över till andra sidan Atlanten.

Fyra petabyte till USA

Från kontoret i hemljuva Karlskrona tittar man, som sagt, i dag inte längre enbart ut mot IT- och telekom-tätorten Karlskrona, utan mot horisonten och hela omvärlden. I en serie affärer har den nu globala lagringsaktören försett ett av de största amerikanska broadcastbolagen med en fyra-petabytes vNAS, en virtuell och nätverkskopplad lagringsenhet. I det här fallet ersätter den bolagets nuvarande tejparkiveringslösning. Dels för enklare tillgång, och dels för att förhålla sig till det ständigt växande arkivet.

Från kontoret i hemljuva Karlskrona tittar man på Compuverde i dag inte längre enbart ut mot IT- och telekom-tätorten Karlskrona, utan mot horisonten och hela omvärlden.

– De har extremt stora mängder videomaterial som de lagrar, och allt ligger lagrat på tape, vilket medför en del handpåläggning när man ska komma åt datan.

Det man nu får är i stället en lösning som öppnar för vad man kallar för ”active archiving”, det vill säga att de snabbt och enkelt kan komma åt arkiveringslösningen, plocka ut den data man behöver och för att till exempel broadcasta ut materialet. På så vis elimineras behovet av handpåläggning från en ingenjör eller en robot, berättar Carl-Henric och lyfter fram de kostnadseffektiva aspekterna som systemet inneburit.

– Således behöver man inte utbilda en ingenjör på fem olika lagringsprodukter, då det sköts av användaren själv. Och där faller stödet för de tre lagringstyperna in i bilden igen, vilket öppnar för anpassning till applikationer av olika slag. Beroende på vilken applikation det rör sig om, kan det lösas med ett knapptryck. Sedan lyckades vi även komma ner till ett slutpris som nästan motsvarar bolagets tejparkiveringslösning.

Och på sikt står den levererade lösningen inför en ordentlig uppskalning.

– Mjukvaran som vi tillhandahåller är optimerad för att byggas ut, vilket förenklar för ett bolag eller en stor organisation, så som broadcastbolag där ett stort lagringsbehov finns. Inledningsvis rör det sig om en fyra-petabytes vNAS, men inom ett par år förväntas den expanderas upp till 50 petabyte. Så, det är omfattande.

Kan ni avslöja vem kunden är?

– Av sekretesskäl får jag i dagsläget tyvärr inte avslöja detta … Men aktören är en motsvarighet till Sveriges Television.

Så, det rör sig om antingen NBC, ABC, CBS eller Fox?

– Ja, någonstans där är det.

Vem den slutliga kunden är kan Carl-Henric inte avslöja, men någonstans i det här bolagsvepet är det. Vi får återkomma med närmare information kring detta.

Vem den slutliga kunden är kan Carl-Henric inte avslöja, men någonstans i det här bolagsvepet är det. Vi får återkomma med närmare information kring detta.

BRANSCHNYHET: Filminstitutets jämställdhetsrapport är här

BRANSCHNYHET: Filminstitutets jämställdhetsrapport är här

EVENT: Tredje upplagan av Kortfilmsdagen i Halmstad

EVENT: Tredje upplagan av Kortfilmsdagen i Halmstad