REPORTAGE: Visfestivalen i Västervik

REPORTAGE: Visfestivalen i Västervik

Teknikinblick i anrik visfestival

Text: Redaktion
Foto: Björn Wanhatalo & Liz Pettersson

Efter fjolårets succé laddar Visfestivalen i Västervik nu om inför 2018 års upplaga den 12, 13 och 14 juli. Men bakom den spektakulära produktionen som lockar såväl Sveriges artistelit som en publik på drygt 2 000 besökare utförs ett arbete under komplexa akustiska omständigheter. Monitor fick därför ta del av de tekniska utmaningarna som ställs inför och under en av landets äldsta musikevenemang.

Sedan 2014 är Thomas Bohman huvudansvarig ljudtekniker med det lokala företaget TBSL (T. Bohman Sound & Lightning) i Västervik som totalleverantör av ljud och ljus.

Sedan 2014 är Thomas Bohman huvudansvarig ljudtekniker med det lokala företaget TBSL (T. Bohman Sound & Lightning) i Västervik som totalleverantör av ljud och ljus.

Varför Visfestivalen i Västervik är en av de äldsta och kvarlevande festivalerna i Sverige bottnar i ett enormt engagemang. Dess historia sträcker sig över mer än 50 år, där den numera framlidne Hansi Schwarz, även kallad Visfestivalgeneralen, höll facklan brinnande från sent 60 tal fram till 2013. Efter Schwarz bortgång drivs festivalen i dag av sonen Calle Åstrand, Anna Hydbom-Ulvaeus och Morgan Jonsson – alla med lång erfarenhet. Och listan över artister som genom åren passerat det årliga Västerviksevenemanget under dess tre dagar i början på juli månad är mycket lång, där många av dagens mest etablerade namn huserat på dess scen, och har fungerat som ett forum för nya förmågor att nå ut till en bredare publik. 

Teknikmässigt har Bo Nilsson, till vardags på Sveriges Radio i Malmö, rattat och utvecklat det speciella ljudet förknippat med Visfestivalen. Flera fabrikat på högtalarsystem, förstärkare och mixerbord har genom åren använts, och under de senaste tio åren har line array varit det givna valet för att uppnå en jämn och homogen ljudbild. Och sedan 2014 är Thomas Bohman huvudansvarig ljudtekniker med det lokala företaget TBSL (T. Bohman Sound & Lightning) i Västervik som totalleverantör av ljud och ljus.

Under de senare åren har festivalen även gästats av artister med allt större egenproduktion som också skall integreras, vilket ökade krav på förproduktion, planering, logistik, scenrigg, mixplatser, med mera. En mängd ljudtekniker har skött ljudet under festivalen, då många artister har med sig egna tekniker, vissa har kört på husets mixerbord och vissa har haft med sig egna mixerbord.

Utmaningen ett akustiskt svårt lyssningsområde

Festivalen har både en intim prägel där publiken sitter nära inpå scen samtidigt som publik sitter på läktare, vilket omsluter scenen i en vid sektor och med relativt långt avstånd till scen från publiken längst bort. Totalt ryms cirka 1 700 sittande personer.

– De systemtekniska utmaningarna består i ett akustiskt svårt lyssningsområde, där hela festivalområdet är en stor slottsruin med stenmurar, och med så väl gradäng och sittplatser framför scen som balkong och förhöjda publiksidor, där publik i stort sett är närvarande 180 grader från scen, säger Thomas Bohman, huvudtekniker och ljudansvarig. Detta ställer krav på noggrann beräkning, riggning och riktning av högtalare, samt injustering av ljudets karaktär i termer av eq, gain och delay-parametrar för att få en så jämn och bra ljudbild som möjligt över hela festivalområdet. Det behövdes en lösning för att täcka upp och bibehålla fullgod direktivitet och riktverkan över relativt lång och bred publikyta.

Placering och konstruktion av scenen begränsar antalet högtalare som kan användas i varje array på grund av estetik, då för långt/högt line array skulle skymma sikten för publiken på läktare, varför centerkluster och front-fill används som komplement. 

Avancerade processorverktyg

Här kan vi se en för- och efterbild där FIR (Finite Impulse Responce) varit i farten.

Till 2018 års festival kommer man att vidareutveckla ”custom IIR/FIR-filter” utifrån arenans beskaffenhet med hjälp av mätdata insamlad vid arenan. Utifrån mätdatan skapas sedan en inställningsfil för FIR-processor med hjälp av dedikerad mjukvara med möjligheten att optimera fas- och magnitudrespons i detalj, bland annat med hjälp av utvärdering med ”continuous wavelet transformation” för att verifiera bästa möjliga koherens.

– FIR står för ”Finite Impulse Responce” där amplitud, fas och linjäritet över frekvens styrs av avancerade matematiskt beräknade koefficienter, som bygger på mängder av mätdata som sedan styr alla parametrar, berättar Thomas. Custom FIR-filter rätar ut så väl frekvensgång som fas, så att hela frekvensområdet ligger i fas, till skillnad från vanliga högtalare där tiden det tar för olika frekvenser att ”komma ut” ur högtalaren varierar, vilket ger en ickelinjär fasrespons. Sist men inte minst, den praktiska och viktiga injusteringen och utvärderingen där man helt enkelt lyssnar på hur det låter.

Teknik och systemlösning

Till festivalen används en gedigen uppsättning line array-moduler från Prophon bestående av modellen PLA21021 för höger/vänster och center/long throw.

Hela ljudsystemet består av det svensktillverkade högtalarmärket Prophon, med totalt 14  stycken PLA21021 line arraymoduler, tre stycken B318HPC cardioid subwoofers, MF8 frontfill och CX152MP-scenmonitorer, med 10000Q och 13000 fp+-förstärkare från LABGruppen, Si2- mixerbord från Soundcraft och FIR-processorer från EV. Med 2 x 5 stycken line arrayhögtalare som höger/vänster-array, samt tre stycken line arrays i centerkluster. Och som outfill användes  fyra högtalare som diskret frontfill för att täcka in den närmsta publiken som sitter precis vid scenkant.

Placering och effekt

Samtliga line array-moduler flyges i scenens överkant, subbasar placerade som en monoenhet, liggande under scenens framkant på marknivå. Fyra stycken små 8”/1” full-range front-fill, diskret placerade på scenens framkant för att ge närhet till publiken sittandes närmast scen. Alla högtalare drivs med LABGruppen fp+-slutsteg (10000Q och 13000), vilket styrs med IIR/FIR-kapabla EV-processorer kopplade i nätverk med totalt fyra in och tolv ut. Varje ut har således 2 000 – 6 500 watt effektkapacitet, och en 2018total effekt om ca 40 kilowatt RMS. Mixerbordet är ett Soundcraft Si2 med Vi-stagebox (redundant digitalt MADI).

Kontrollerat basljud

TEKNIKFÖRDELNING

FOH
2 x 5 stycken PLA21021 line array-moduler för höger/vänster
1 x 3 stycken PLA21021 line array-moduler för center/long throw
1 x 1 stycken PLA21021 outfill läktare, höger
4 stycken MF8 frontfill
3 stycken B318HPC cardioid-subbasar, monokopplat under scen.

SCENMONITORER
8 stycken CX152MP

För att hålla basfrekvenserna kontrollerade med minimalt läckage till scen, riktat framåt, samt för att undvika reflektioner från stenmur som ligger precis bakom scen, användes tre stycken Prophon B318HPC subwoofers, med cardioid teknik, där varje subbas har tre stycken 18-tumselement (två riktade framåt och ett riktat bakåt) på totalt 10 200 watt kontinuerlig effekttålighet och avancerad DSP-teknik med fas, delay och eq som styr och riktar basljudet framåt, samt släcker ut basljudet uppåt, bakåt och i sidorna.

– Detta resulterar i reducerad SPL (Sound Pressure Level) i basfrekvenserna på scen, och på så sätt kan rundgång minimeras, samt att det blir mindre lågfrekvent ”slask”, vilket underlättar för ljudtekniker då många mikrofoner används, samt att basljudet håller sig i önskvärt område, förklarar Thomas. Vidare adderar även de bakre 18-tumselementen ungefär två decibel framåt, samt ger en linjär riktverkan med -3 decibel SPL förlust per fördubbling av avstånd, i stället för -6 decibel förlust per fördubbling av avstånd som konventionella basar har.

Råkar det vara så att du ska ta dig till Västervik i sommar? Då hoppas vi att du i och med denna genomgång har med dig lite extra packning i ryggsäcken beträffande det ljudmässiga arbetet bakom festivalens kulisser. Visfestivalen äger som sagt rum den 12, 13 och 14 juli i Stegeholms slottsruin, och i skrivande stund har de prominenta artisterna Jack Vreeswijk, Mika Olavi och Stefan Mission spikats till artistlistan.

TEST: Nikon D850

TEST: Nikon D850

BRANSCHNYHET: Broadcast Solutions Finland expanderar distribution av Phabrix till Sverige

BRANSCHNYHET: Broadcast Solutions Finland expanderar distribution av Phabrix till Sverige