REPORTAGE: Aruba

REPORTAGE: Aruba

Det aktivitetsbaserade kontoret och ”sakernas internet”

Text: Michael Dee
Foto: Aruba

Aktivitetsbaserade kontor är en trend som vuxit sig allt starkare de senaste åren. Men som hos alla nyheter uppstår en del oväntade utmaningar som det gäller att möta. Inte minst ställs det nya krav på IT-infrastrukturen, så att den stöttar verksamheten så som den ser ut på ett aktivitetsbaserat kontor. Aruba erbjuder lösningar för just detta.

Richard Schumacher

Richard Schumacher

Idén med aktivitetsbaserade kontor är att medarbetare ska kunna välja att jobba på en plats som passar för det de gör just för tillfället. Det kan handla om att arbeta gemensamt i sitt team, sitta avskilt för att kunna koncentrera sig på sin uppgift eller mingla i en avslappnad miljö. Ett kontor som möter alla dessa skilda behov blir till en dynamisk, livfull arbetsplats som känns attraktiv för många.

En av flera utmaningar är att den ständigt skiftande platsen som man arbetar på kan leda till att man missar det fysiska mötet med kollegorna. Risken är då att medarbetarna tappar samhörighet och lagkänsla. En del av utmaningarna hos det aktivitetsbaserade kontoret kan hanteras med hjälp av rätt utformade IT- och kommunikationslösningar. Bland branschledarna finns Aruba, som sedan 2015 ingår i Hewlett Packard Enterprises. Richard Schumacher är Sverigechef på HPE Aruba och berättar om företagets bakgrund.

– Aruba grundades 2002 i Kalifornien av Keerti Melkote och Pankaj Manglik. 2007 kom Dominic Orr in i bilden och blev företagets vd. Han hade förflutet inom nätverksbranschen. Han ville fokusera på nätverkstekniken mer utifrån användarens behov. Det var helt rätt i tiden med tanke på utvecklingen inom The Internet of Things, ”sakernas internet”. Aruba har alltid utgått från klienten och applikation i stället för nätcentrisk arkitektur som våra konkurrenter gör i mycket större omfattning. Klienten kan vara en blåtandspuck eller en rörelsesensor. Våra kunder fattar tycke för Aruba eftersom tekniken vänder på steken helt och hållet.

Orsakerna till att HPE förvärvade Aruba, var att de var väldigt duktiga på servrar, lagring och switching, berättar Richard. Dock insåg man att man hade en akilleshäl vad gällde den trådlösa tekniken.

– Där fyllde Aruba det utrymmet på ett helt perfekt sätt. Sett från det andra hållet så var det så att Aruba fick tillgång till en global aktör som hade fotfäste hos väldigt många kunder – och det på global nivå. Bland annat med sin serviceteknologi och sina lagringslösningar. Så där fanns en bra synergi.

The Internet of Things

Det är The Internet of Things, sakernas internet, som driver på utvecklingen just nu, menar Richard.

– Det innebär att det finns en rad verktyg som börjar interagera med omgivningen på ett spännande sätt. Och det var faktiskt det som lockade mig själv till branschen. Vi använder ett begrepp som vi kallar The Intelligent Edge. Det kanske låter som ett buzzword, men det handlar om allt det som sker omkring oss. Att kunna koppla upp alla saker på ett intelligent sätt. Den största utmaningen inför våra kunder är att göra det på ett kontrollerat sätt. Richard förklarar med ett exempel.

– En av våra kunder fick sin godismaskin hackad. Kanske inte det första man tänker på vad gäller säkerhetsrisker, men godismaskiner är numera uppkopplade så att leverantörerna ska kunna se saldot och vad som behöver fyllas på. Och man betalar med kreditkort. Den här godismaskinen stod på en byggarbetsplats och man hade inte fått ordning på tekniken och det visade sig att den hade hackats. Obehöriga hade kommit över kreditkortinformation. Sådana risker vill vi eliminera naturligtvis och vi identifierar allt som finns på nätet och tilldelar rätt användare en behörighet. Så med godismaskinen skulle den aldrig få kommunicera med en tredje part som stjäl kreditkortsdetaljer, utan bara prata med A och B. Och det tycker våra kunder är väldigt spännande.

Detta innebär ett nytt sätt att arbeta med säkerhet.

– Det är ett lätt och smidigt sätt att automatisera system för IT-avdelningar så att de inte behöver administrera ihjäl sig med segmenterade nät som i dagsläget är den rådande tekniken på de flesta håll. Så det vänder upp och ner på hur man hittills jobbat med säkerhet.

Men inga system är helt säkra.

– Det håller jag med om och det finns alltid en möjlighet att kringgå saker och ting men det handlar om att göra säkerheten så hög som möjligt utan att man behöver frustrera ihjäl sig. En säkerhetschef ska vara en människa som är lite jobbig och kräver av folk i en organisation att de följer föreskrifterna. Om detta kan automatiseras så att han eller hon inte behöver bry sig om det så att bara de behöriga har tillstånd, har det underlättat genomförandet av säkerhetspolicyn på ett enkelt sätt. Vi har haft många tillfällen där det hos kunder satts upp trådlösa accesspunkter utan att IT-avdelningen haft vetskap om det och därför är helt utan kontroll. Och det är naturligtvis drömscenariot för den som vill ta sig in. Att det finns sådana här öppningar. Sådant identifierar vi då på ett snabbt och enkelt sätt. Om du tittar på Aruba så känns det väldigt enkelt och intuitivt att använda våra lösningar. Samtidigt som IT-avdelningar tycker att de är lätta att jobba med.

Bluetooth-teknologi för positioneringstjänster

Arubas plattform Meridian gör det möjligt att med en white label-app bygga kundlösningar där positionering kommer in som en faktor.

– Vi har en komplett portfölj bestående av lösningar för switching och accesspunkter som ger ett högklassigt nät, och ovanpå det finns intelligent mjukvara som adresserar säkerhet. Du kan här profilera dig och ge dig behörighet. Den tredje biten är plattformen som heter Meridian. Den används till nya spännande tjänster där man bland annat använder Bluetooth-teknologi för positioneringstjänster. Meridian gör det möjligt att med en white label-app bygga kundlösningar där positionering kommer in som en faktor. Som praktiskt exempel kan vi ta om du kommer in i en mataffär. Du kommer in sent en kväll och är trött och undrar vad du ska handla till middag. Du kan logga in i butikens app, få ett förslag från ett system som känner till dina vanor och preferenser, varefter du kan få förslag på kampanjvaror och få en snitslad tur genom butiken som visar vägen till de olika råvarorna.

Men det finns många andra användningsområden.

– Vi har en kund i Spanien som använder systemet till en guidad tur runt ett museum, där man som besökare med sin mobil får en snitslad bana. Det används också inom sektorerna besöksnäring och evenemang. Till exempel vad som händer när man besöker en arena. Vad är det för kundupplevelse du vill förmedla? Kanske handlar det om att interagera med en skärm som hälsar dig välkommen när du kommer in. Vi arbetar med ett bolag som heter Venue Next och som byggde hela Levi's Stadium i Santa Clara i Kalifornien. Med hjälp av vårt system har du möjlighet att få orientering på arenan så att du hittar till din plats. Där kan du beställa mat, få information om den kortaste kön till toaletterna. Jag lyfter gärna fram det exemplet eftersom det också visat sig att arenan har höjt sina inkomster på all annan affärsverksamhet som sker där. I stort handlar det mer om att kunderna använder sin fantasi till att översätta systemet till sin affärsmodell.

Nischföretagen håller i taktpinnen

Richard anser att utvecklingen kommer att ta fart allt eftersom olika nischföretag lanserar nya typer av applikationer.

Den digitala arbetsplatsen. Aruba 7000-serien optimerar molnservice och säkerställer applikationerna och anpassar infrastrukturen i nätverket. Den kombinerar trådlös, trådburen och hybrid WAN-service, med support för upp till 24 Ethernetportar och 64 AP, med inbyggd brandvägg.

– Vi är beroende av att ha ett ekosystem med tredjepartsleverantörer eftersom vi själva inte bygger applikationer. Det som jag ser framför mig är att det kommer fler och fler nischbolag som kommer att hitta smarta lösningar för sakernas internet. En enkel sak vore ett bolag som jobbar med konferenssystem. En nischad företeelse men det är komplicerade situationer att sköta. Man letar alltid efter lediga rum, brottas med dubbelbokningar och det är mycket information som ska förmedlas. Om man lägger ihop allt detta med rörelsesensorer så kan man få en upplevelse av nuläget i realtid hur läget ser ut. Det kan kopplas till digitala skyltar som kanske sitter på rummet. Där har vi en aktör som har specialiserat sig på det och säljer det till företagen som bygger på infrastruktur.

Många av Arubas kunder är företag som vill modernisera sin kontorsverksamhet.

– Det finns nog en inlärningskurva och jag kan se det hos våra kunder. Det beror på de vanor och preferenser man har haft genom åren. Nu svänger allting gradvis mot större mobilitet och det aktivitetsbaserade kontoret där man bjuder in personalen att meddela hur deras behov ser ut för den här dagen. Kanske behöver du sitta ostörd på förmiddagen. Då finns en tyst zon. På eftermiddagen ska du kanske ha möte med kollegor eller kunder och då finns det mötesrum. På slutet av dagen vill du kanske ha folk omkring dig och då finns det ett mingelutrymme. Det är ett mobilt arbetssätt man försöker implementera och det passar perfekt till vårt system. Att jobba hemma har ju varit vanligt i 20 år men det som händer nu är att kontoret blir allt mer mobilt. Jag tror att man kommer att tänja på gränserna för vad som utgör kontorets väggar. Är det de fysiska väggarna? Eller våra preferenser? Tekniken gör att det inte finns några gränser. Den viktiga punkten är att du ska kunna hitta de tillfällen då du behöver samarbeta med andra på ett effektivt sätt. Spontana möten. En sidoeffekt av den större rörligheten är att det är svårare att hitta folk när du behöver dem. Därför behövs de här smarta digitala tjänsterna för att omedelbart kunna lokalisera dem.

Industri 4.0

Arubas teknologier används också inom tillverkningsindustrin. Där använder man begreppet Industri 4.0. Det handlar om att man med hjälp av sakernas internet kan automatisera alla led, tillverkning i fabrik med hjälp av robotar eller 3D-printing, beställning av råvaror, transport till butiker. I de fall då man har egna butiker kan systemen hålla koll på vad som börjar ta slut och meddela resten av ledet. Det handlar inte bara om smidighet utan också om nya typer av affärsmodeller, säger Richard.

– Vi har en kund som heter Kaizer Pump och det är ett gammalt tyskt företag som tillverkar pumpar för tryckluft. De blev hotade av en kinesisk tillverkare vars pumpar var avsevärt billigare och därför tog åt sig allt större marknadsandelar. Kaizer Pump började tillämpa rörelsesensorer mer och mer i sina leveranser och i sin produktion. De övervakade pumparna med vårt system för att ta hand om service och support på ett effektivt sätt. Till exempel lyssnade man på frekvens på pumparna, och om de inte lät som de skulle behövdes ett servicebesök. När då de blev hotade hittade de på en ny affärsmodell. I stället för att köpa pumparna som produkter, köptes de som en tjänst där service och support ingick. Tyskarna fick alltså betalt för sin pålitlighet och det möjliggjordes med sensorer och Bluetooth-teknologi. Ett målande exempel på Industri 4.0 – och det räddade företaget.

Det handlar allt mer om tjänster, säger Richard.

– Jag tycker mig kunna se en trend att många av våra kunder köper nätverk som tjänst i stället för hårdvaran. Vi har just nu ett enormt intresse från serviceleverantörer som bygger plattformar för att kunna tillhandahålla nätverk som tjänst. Det innebär att kunden betalar en månadsavgift i stället för utrustning. Serviceleverantörerna erbjuder stor flexibilitet och det är en stark trend, inte minst i Sverige.

Lagra uppe bland molnen

– Vårt moln heter Central. Det är mycket praktiskt att använda, i till exempel distribuerande miljöer som detaljhandeln. Med utspridd verksamhet vill man kanske ha ett antal accesspunkter i varje butik, och där passar moln väldigt bra.

Central används också till att lagra stora datamängder, vilket är mycket dyrt med hårdvara.

– Det gäller framför allt service storage. Det som våra kunder brottas med är frågan om vad de vågar lagra i molnet. Där har jag många dialoger med kollegor på HPE om hybridIT. Många kunder resonerar så att en del data kan gå till moln, annat måste stanna i egna domäner.

Problemet med äldre trådlösa nätverk är att de inte kan leverera den rätta anslutningen eller bandbredden för nya affärskritiska applikationer så som Microsoft Skype for Business och Office 365.

– Skillnaden med moderna trådlösa nätverk är att vi på ett helt annat sätt kan administrera och gå i godo för att vissa applikationer alltid fungerar. Till exempel Skype. Vi har möjlighet att på applikationsnivå styra att den här trafiken alltid är prioriterad för exempelvis nedladdning av filer eller uppdateringar av datorer, som kan pågå parallellt men inte inverka på din kommunikationsförmåga med dina kollegor.

Arubas omsättning växer snabbt, avslutar Richard.

– Det är på global nivå och intresset är mycket stort i Sverige. När siffrorna kommer in så småningom skulle jag tro att den ökade omsättningen i Sverige i år kommer att ligga på 60 till 70 procent. Och det känns mycket bra.

TEST: Panasonic EVA1 + tillbehör (Vocas, Cartoni, Swit)

TEST: Panasonic EVA1 + tillbehör (Vocas, Cartoni, Swit)

REPORTAGE: Rewind, London

REPORTAGE: Rewind, London