BRANSCHNYHET: Svenska Filminstitutet informerar rörande konsulentskifte

BRANSCHNYHET: Svenska Filminstitutet informerar rörande konsulentskifte

Informerar om vikariat under pågående rekryteringsprocesser. 

Calle Marthin (konsulent för lång spelfilm) avslutar sitt uppdrag som konsulent per den 1 juli. Rekrytering av ersättare pågår. Tills dess att Calle Marthins ersättare är på plats kommer Jenny Gilbertsson (filmkonsulent för barn och unga) att vikariera som konsulent för lång spelfilm. Jenny kommer endast att ta emot nya ansökningar samt följa upp pågående projekt. Jenny kommer fortsatt att vara ansvarig för film för barn och unga under perioden.

Patrick Axén (controller för kortfilm) kommer att vikariera som konsulent för kortfilm och nya format. Patrick kommer att handlägga ansökningar inkomna från och med 4 juni samt följa upp pågående projekt. Rekrytering av kortfilmskonsulent pågår.

Utöver uppdraget som konsulent för lång spelfilm, kommer Madeleine Ekman att vara konsulent för internationella samproduktioner från och med 7 augusti.

PRODUKTNYHET: Lawos radiokonsoler först att anta SMPTE 2022-7

PRODUKTNYHET: Lawos radiokonsoler först att anta SMPTE 2022-7

BRANSCHNYHET: 5 700 nya Greenled-belysningar kommer att lysa upp Finlands huvudstad

BRANSCHNYHET: 5 700 nya Greenled-belysningar kommer att lysa upp Finlands huvudstad