BRANSCHNYHET: Audiovision förstärker på marknadssidan

BRANSCHNYHET: Audiovision förstärker på marknadssidan

Karin Brorson ansluter till kontoret i Skoghall som marknadsassistent.

Karin Brorson har en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktningen visuell kommunikation och design från Karlstads universitet i ryggen. Under och efter studietiden har hon byggt upp en gedigen erfarenhet genom arbete på Nya Wermlands-Tidningen, Byggnadsaktiebolaget Tornstaden, kulturtidningen Popmani, Smpl och åtskilliga uppdrag på Karlstad Studentkår. Nu, sedan den 7 januari, är Karin marknadsassistent på den värmländska AV-tekniksdistributören Audiovision.

– En väldigt inspirerande arbetsplats, med ett team som är uppåt och peppade om produkterna man tillhandahåller, säger Karin. Alla här verkligen älskar området man inriktar sig på.

Och med Karins omsättande av sina erfarenheter inom bland annat grafisk formgivning, trycksaker, sociala medier och marknadsstrategier på högkvarteret i värmländska Skoghall, är målet att öka uppmärksamheten kring och kännedomen om Audiovision.  

Vad har ni för marknadsinsatser på gång den närmaste tiden?

– Vi kommer snart att ge oss ut på en tredagars ISE Follow Up Tour för vår agentur Atlona. Den ger oss ett tillfälle att efter ISE-mässan i lugn och ro prata närmare om varumärkets produkter.

BRANSCHNYHET: Mediability Sverige växer

BRANSCHNYHET: Mediability Sverige växer

BRANSCHNYHET: Electro Waves exklusiv distributör för SIXTY82 i Sverige och Finland

BRANSCHNYHET: Electro Waves exklusiv distributör för SIXTY82 i Sverige och Finland