BRANSCHNYHET: Ericsson köper tyska Kathreins antenn- och filterdivision

BRANSCHNYHET: Ericsson köper tyska Kathreins antenn- och filterdivision

Affären förväntas gå i mål under kvartal tre i år.

Som ett led i sin 5G-strategi har förvärvar nu telekomjätten teknik från det tyska företaget, vars anor sträcker sig tillbaka till 1919.

I och med detta kommer man att utöka sin personalstyrka med 4 000, där samtliga kommer från Kathreins avdelningar för forskning och utveckling.

Preliminära och ej reviderade intäkter från den förvärvade delen av Kathrein uppgick till cirka 270 miljoner euro år 2018, exklusive försäljningen till Ericsson. Affären förväntas bli klar under tredje kvartalet i år.

BRANSCHNYHET: Pliant Technologies utser Visono Media till ny distributör i Sverige

BRANSCHNYHET: Pliant Technologies utser Visono Media till ny distributör i Sverige

BRANSCHNYHET: Bambuser utser ny Chief Financial Officer

BRANSCHNYHET: Bambuser utser ny Chief Financial Officer